Polityka prywatności aplikacji „Zdjęcia na medal”

Polityka prywatności aplikacji „Zdjęcia na medal”

1. Ochrona prywatności

Dane osobowe użytkowników, do których aplikacja uzyskuje dostęp w celu prawidłowego funkcjonowania, traktowane są z odpowiednią starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Dane gromadzone przez aplikację są wykorzystywane wyłącznie w celu jej prawidłowego funkcjonowania i nie są udostępniane osobom trzecim ani też przechowywane po zakończeniu korzystania z aplikacji przez użytkownika.

Administratorem danych gromadzonych przez aplikację jest Canpol Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 430, 02-84 Warszawa, NIP: 1180028608, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000452771, Kapitał zakładowy w wysokości 10 801 869,00 zł w całości opłacony.

2. Gromadzenie danych

Aplikacja pobiera dane zgromadzone na koncie użytkownika na portalu Facebook, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Skorzystanie z aplikacji wymaga więc udzielenia podmiotowi nią zarządzającemu zgody na dostęp do podstawowych danych użytkownika i wszystkich publicznych informacji na jego profilu.

Aplikacja wymaga udzielenia dostępu do następujących danych:

  • Podstawowe informacje „o mnie” - imię, nazwisko, płeć, listy znajomych i innych informacji udostępnianych na profilu,
  • Publikowanie na osi czasu – aplikacja będzie mogła opublikować zdjęcia na osi czasu użytkownika,
  • Zdjęcia umieszczane na osi czasu przez użytkownika,
  • Dane logowania – aplikacja uzyska jednorazowo dane do logowania użytkownika, aby opublikować zdjęcia na osi czasu.

Wszystkie te dane zostaną usunięte po zakończeniu korzystania z aplikacji.

Za treść danych publikowanych w serwisie Facebook odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik aplikacji.

3. Zabezpieczanie danych osobowych

Korzystamy z rozwiązań sprzętowych i programowych, które realizują narzucone przez ustawę o ochronie danych osobowych wymagania właściwego zabezpieczenia danych osobowych użytkowników. W szczególności stosujemy środki techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych do danych osobowych użytkowników.

4. Zmiany polityki prywatności

Administrator aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie internetowej, pod odpowiednim adresem.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o bezpośredni kontakt z administratorem aplikacji.