Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka pod nazwą „CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452771, NIP: 118-00-28-608, REGON: 015495694., dalej jako: Administrator informuje, iż na stronach internetowych używa technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.
W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przejście do serwisu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień polityki prywatności Administratora.

1. Dane osobowe
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisu Canpolbabies.com takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane w usłudze oferowanej przez Administratora. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, które są używane w trakcie korzystania z serwisu.

2. Podstawa i cel przetwarzania
Administrator przechowuje i przetwarza dane dla poniższych celów:
• zawarcia lub wykonania umowy, którą w tym przypadku jest regulamin danej usługi. W przypadku zawarcia takiej umowy osoba fizyczna jest uprawniona do zapoznania się z serwisami Administratora, który jednocześnie może przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
• sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora,
• wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
• w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
• w celach przesyłania informacji handlowych Administratira drogą elektroniczną - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
• statystycznych i archiwacyjnych;
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
• przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby Administratora, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora w serwisie tego administratora.
W ramach usług świadczonych przez Administratora, dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczalnych podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

3. Przekazywanie danych
Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora oraz wyłączenie za zgodą osoby fizycznej. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy oraz przedstawią odpowiednie żądanie.

4. Uprawnienia użytkownika
Użytkownikowi serwisu przysługują następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana. Osoba fizyczna może również żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.