result.title | striphtml
{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Kobieta w ciąży ubrana w szarą bluzkę siedzi na krześle. Na wprost niej siedzi przy biurku lekarz z długopisem w dłoni.

W czasie ciąży są momenty, w których przyszła mama źle się czuje i nie jest w stanie pracować. W tej sytuacji lekarz wystawia zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy, czyli druk L4 (ZUS ZLA) zwalniający z obowiązku świadczenia pracy.

Kto może wypisać zwolnienie lekarskie kobiecie w ciąży?

Na co zwrócić uwagę przy wypisawaniu zwolnienia lekarskiego?

Kiedy należy powiadomoć pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?

Ile procent wynagrodzenia otrzyma kobieta w ciąży na zwolnieniu?

Kto pokrywa koszt zasiłku chorobowego?

Po jakim okresie ubezpieczenia przysługuje prawo do zasiłku?

Jak długo można korzystać z pełnopłatnego zwolnienia w ciąży?

W jaki sposób ZUS może skontrolować zwolnienie lekarskie?

Kto może wypisać zwolnienie kobiecie w ciąży?

Do wypisania zwolnienia w okresie ciąży są uprawnieni nie tylko ginekolodzy, ale wszyscy lekarze. Jeśli lekarz rodzinny przyjmuje pacjentkę, u której nie widać jeszcze ciąży, może poprosić o kartę ciąży przed przyznaniem zwolnienia lekarskiego na niezdolność do pracy w okresie ciąży.

Na co zwrócić uwagę przy wypisywaniu zwolnienia lekarskiego?

  • Na zwolnieniu lekarskim powinien znajdować się adres faktycznego zamieszkania, nie zaś zameldowania, gdy nie mieszkasz w miejscu zameldowania.
  • Na druku zwolnienia powinna być wpisana litera B w polu 16. Jest to kod oznaczający niezdolność do pracy w okresie ciąży.
  • W zależności od Twojego stanu zdrowia lekarz powinien wpisać odpowiedni kod cyfrowy: 1 – „chory powinien leżeć”, 2 – „chory może chodzić”. To ważne, bowiem ZUS może to skontrolować.
  • W sytuacji, gdy lekarz wypisze cyfrę 1, przyszła mama powinna leżeć w łóżku, chyba, że udaje się do lekarza. Jeśli wypisze cyfrę 2, można wykonywać proste czynności domowe, wyjść z domu po niezbędne zakupy.

Kiedy należy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu?

Zawiadom swojego pracodawcę o swoim pobycie na zwolnieniu jak najszybciej. Najlepiej jak to zrobisz najpierw telefonicznie do drugiego dnia Twojej nieobecności. Następnie przekaż zaświadczenie lekarskie najpóźniej do 7 dnia od daty jego wystawienia.

Jeśli tego nie dopilnujesz i złożysz zaświadczenie później, nastąpi obniżenie wysokości zasiłku za okres od 8 dnia zwolnienia do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o 25 procent.

Od 1 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Nie będziesz musiała zanosić zwolnienia do swojego pracodawcy. E-zwolnienie będzie natychmiast zarejestrowane w bazie ZUS i przekazane pracodawcy. Nie będzie możliwości rezygnacji ze zwolnienia.

Wyjątkiem są osoby zatrudnione w małych firmach zatrudniających do 5 osób. W tej sytuacji lekarz drukuje e-zwolnienie, które należy dostarczyć do zakładu pracy nie później niż w 7 dniu od daty obowiązywania.

Ile procent wynagrodzenia otrzyma kobieta w ciąży na zwolnieniu?

Standardowo zwolnienia lekarskie uprawniają do otrzymania 80% podstawy wynagrodzenia, zaś zasiłek chorobowy u kobiet w ciąży do otrzymania 100%, jeśli na druku zwolnienia znajduje się litera B.

Kto pokrywa koszt zasiłku chorobowego?

Pracodawca wypłaca przyszłej mamie zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Następnie zasiłek pokrywa ZUS. Jeśli pracujesz na umowie o pracę, warunkiem wypłaty zasiłku chorobowego jest dostarczone zwolnienie lekarskie. Gdy ubezpieczasz się dobrowolnie, powinnaś dostarczyć zwolnienie do oddziału ZUS z dołączonym wnioskiem o wypłatę zasiłku.

Po jakim okresie ubezpieczenia przysługuje prawo do zasiłku?

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego musisz posiadać ubezpieczenie chorobowe przez określony czas.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę – prawo do zasiłku przysługuje Ci po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia (ale, są wliczane okresy poprzedniego ubezpieczenia jeśli przerwy w ubezpieczeniach trwały krócej niż 30 dni).

Gdy pracujesz na umowę zlecenie lub prowadzisz własną działalność gospodarczą i jesteś ubezpieczona dobrowolnie zasiłek przysługuje Ci po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.


Jak długo można korzystać z pełnopłatnego zwolnienia w ciąży?

Kobietom w ciąży przysługuje zasiłek do 270 dni. To prawie cały okres ciąży. Jeśli chorowałaś i byłaś na zwolnieniu przed ciążą, a okres Twojego zwolnienia przekracza 270 dni, powinnaś złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego wynoszącego 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

W jaki sposób ZUS może skontrolować zwolnienie lekarskie?

ZUS dokonuje kontroli losowo lub na podstawie wniosku pracodawcy, w miejscu zamieszkania podanym na zwolnieniu lekarskim. Kontroler przychodzi z niezapowiedzianą wizytą i spisuje protokół. Ocenia zgodność stanu chorego z zaleceniami wpisanymi na zwolnieniu.

Jeśli chory nie wpuści kontrolera do domu, ZUS natychmiastowo wstrzymuje wypłatę zasiłku i powiadamia o tym pisemnie.

Kontroler może również udać się do lekarza, który wystawił zwolnienie chorobowe i zażądać dokumentacji medycznej pacjentki. Może również wezwać przyszłą mamę do stawienia się przed komisją lekarską ZUS. Komisja bada dokumentację i w razie wątpliwości kieruje pacjentkę na badania.

Komentarze do porady

Sprawdź, jak oceniły inne mamy
Komentarze do porady
Poprzedni {{ pageNumber }} {{ pageNumber }} Kolejny

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Poprzedni {{ pageNumber }} {{ pageNumber }} Kolejny