Rabaty do -64% SPRAWDŹ >>>

Darmowa dostawa już od 99 zł
{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

                           Polityka Prywatności                            wersja 0.2 z dnia 28.12.2022

 1.        Wstęp

CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430, dalej jako: Administrator informuje Cię, iż w prowadzonym przez nią Serwisie dba o prywatność jego Użytkowników.

Niezależnie od niniejszego dokumentu, zwanego dalej Polityką lub Polityką prywatności przygotowaliśmy odrębny dokument pod nazwą Polityka cookies,  zawierający informacje skierowane do Użytkowników na temat tego, jakie dane będą zapisywane na urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu ewentualnie do jakich danych zapisanych uprzednio na ich urządzeniach w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator będzie miał dostęp przy następnej wizycie Użytkownika w domenie canpolbabies.com.

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przyjęcie ich do wiadomości.

Pojęcia pisane wielką literą oraz skróty mają znaczenia, jakie nadaje im Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie https://canpolbabies.com/pl_PL/regulamin oraz Regulamin Sklepu internetowego https://canpolbabies.com/pl_PL/sklep/regulamin_sklep

 2.        Środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych zbieranych w Serwisie

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ich  ochrony przed niezamierzoną utratą i niewłaściwym wykorzystaniem.


            2.1.        Środki organizacyjne

Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych są obowiązani do zapewnienia poufności. Są też imiennie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaną dla Administratora pracą. Po zmianie zakresu zadań pracownika, na takie, które nie wymagają dostępu do Twoich danych, a w każdym przypadku, w chwili rozwiązania umowy o pracę z nami - dostęp do Twoich danych jest mu odbierany.


            2.2.        Środki techniczne

Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane.


            2.3.        Przeglądy

Administrator okresowo prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 3.        Dane Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy Cię, że w Serwisie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych ustala:

Canpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000732574, NIP: 118-00- 28-608, REGON: 015495694.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych -  kontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych –

Panem Piotrem Janiszewskim dostępnym pod adresem: [email protected]


 4.        Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania Serwisu, prezentowania na nim treści oraz korzystania z  dostępnych w nim usług.

Dodatkowo prosimy Cię, o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych dla realizacji naszych celów marketingowych polegających na:
 

 

            4.1.        przesyłaniu na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego oferty naszych produktów dostępnych w Sklepie internetowym

 

            4.2.        wykorzystaniu danych z plików cookies w celu profilowania i remarketingu, tak aby móc prezentować Ci oferty naszych produktów, kiedy już opuścisz Serwis

 

            4.3.        wykorzystaniu danych zawartych w plikach cookies do mierzenia wydajności naszego Serwisu oraz jego optymalizacji

 

            4.4.        zgłoszeniu do udziału w Konkursie organizowanych dla Użytkowników Zarejestrowanych w Serwisie

Zasady zapisywania plików cookies podczas Twojej obecności w naszym serwisie znajdziesz w Polityce cookies dostępnej pod następującym adresem https://canpolbabies.com/pl_PL/polityka-cookies

Pamiętaj, że zgodę, której nam udzielisz może w każdej chwili cofnąć bez żadnych ograniczeń z naszej strony.

 5.        Cele przetwarzania Twoich danych osobowych


            5.1.        Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W ramach Serwisu oferujemy możliwość skorzystania z następujących usług szczegółowo opisanych w Regulaminie (link:https://canpolbabies.com/pl_PL/regulamin ) oraz Regulaminie Sklepu (link:https://canpolbabies.com/pl_PL/sklep/regulamin_sklep ) :


                          5.1.1.        usługę przeglądania przez Użytkownika materiałów zamieszczonych w Serwisie (otwarcie Serwisu z adresu w sieci Internet pod domeną https://canpolbabies.com/pl_PL)
                          5.1.2.        usługę rejestracji na Forum oraz dokonywanie na nim wpisów, które stają się jawne dla innych Użytkowników (dotyczy tylko Użytkowników zarejestrowanych)
                          5.1.3.        usługę zgłoszenia udziału w  Konkursie (zgłoszenie udziału w Konkursach dotyczy tylko Użytkowników zarejestrowanych)
                          5.1.4.        usługę zamówienia Newslettera
                          5.1.5.        usługę przekierowania do serwisu strony trzeciej eRecruitment Solutions sp. z o.o. (eRecruiter) i Grupa Pracuj SA (Pracuj.pl), przez który można przesłać swój życiorys i aplikację do pracy u Administratora
                          5.1.6.        usługę zgłoszenia pytań lub żądania informacji za pośrednictwem Formularza kontaktowego
                          5.1.7.        usługę zamówienia Produktu oferowanego za pośrednictwem Sklepu
                          5.1.8.        usługę rejestracji Konta w sklepie
                          5.1.9.        usługę skorzystania z serwisu płatności w Sklepie, obecnie jest to serwis prowadzony przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu

            5.2.        Optymalizowanie działania Serwisu

 

Optymalizowanie działania Serwisu Internetowego, polegające na analizie Twojej w nim aktywności w celu poprawy jakości jego działania.

            5.3.        Zapobieganie nadużyciom oraz ich wykrywanie

Zapobieganie nadużyciom oraz ich wykrywanie dla ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i sieci.

            5.4.        Profilowanie i remarketing

W trakcie Twojej obecności w Serwisie możemy też, jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystywać zbierane o Tobie dane w celach przedstawiania Ci w Serwisie, na portalach społecznościowych czy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach w Internecie reklam naszych produktów, które możesz kupić w naszym Sklepie.

 6.        Podstawy prawne przetwarzania danych

            6.1.        Zawarcie umowy

Co do zasady zawarcie i wykonanie umów na realizację usług świadczonych przez nas za pośrednictwem Serwisu nie wymaga Twojej zgody. Przyjmujemy, że jeśli chcesz zamówić usługę, poprzez np zarejestrowanie się na Forum, to jesteś świadomy, że bez podania przez Ciebie niezbędnych nam danych (o czym piszemy dalej) nie będziemy mogli zrealizować danej usługi. Zatem co do zasady potrzebujemy wtedy Twoich danych, aby wykonać umowę, a zatem dane są nam niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

            6.2.        Zgoda

W pewnych wypadkach, wskazanych poniżej musimy mieć Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na świadczenie pewnych usług, ponieważ o taką zgodę nakazują nam wystąpić odpowiednie przepisy prawa. Przewidujemy cztery takie przypadki:


                          6.2.1.         subskrypcja Newslettera zawierającego informacji handlową
                          6.2.2.        profilowanie i remarketing w oparciu o pliki cookies
                          6.2.3.        optymalizowanie działania Serwisu w oparciu o pliki cookies
                          6.2.4.        zgłoszenie do Konkursu organizowanego za pośrednictwem Serwisu


            6.3.        Prawnie uzasadniony interes

Ponadto dane osobowe przetwarzane będą również dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa działania naszego Serwisu i informacji zbieranych przy jego wykorzystaniu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Nie potrzebujemy wtedy Twojej zgody i nie jest to przedmiotem naszych usług dla Ciebie. Chronimy po prostu swoje interesy dbając o bezpieczeństwo działania Serwisu.


            6.4.        Przepis prawa

Wreszcie w przypadku, gdy zamówisz i zapłacisz za Produkt zamówiony w Sklepie Twoje dane zostaną zapisane w naszym systemie służącym do obsługi klientów oraz księgowania operacji gospodarczych. Będziemy jej przechowywać, ponieważ mamy obowiązek zebrać je dla potrzeb wystawienia faktury VAT (jeśli tego zażądasz) a w każdym przypadku będą stanowić one dowód na wystąpienie zdarzenia gospodarczego przed organami podatkowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit c RODO).


 7.        Zakres zbieranych danych

            7.1.        Dla potrzeb świadczenie usług drogą elektroniczną

Będziemy żądać tylko tych danych, które są nam niezbędne dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie.


                          7.1.1.        zapoznanie się z treści Serwisu

Zbieramy dane w tzw. funkcjonalnych plikach cookies dla których istnieje oddzielna Polityka Cookies,, w której możesz zapoznać się jakie pliki i na jak długo instalujemy na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z Serwisu


                          7.1.2.        rejestracja na Forum

dane, które musisz podać to:
    adres poczty elektonicznej  – bo musimy sprawdzić, czy w Serwisie nie ma już osoby o takim samym adresie;
   nazwa użytkownika - poza tym musimy móc Cię zidentyfikować jako Użytkownika i  wiedzieć w jaki sposób podpisać post, który publikujesz w Serwisie;
   hasło - dane potrzebne do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika o deklarowanej nazwie. Samo hasło nie stanowi danych osobowych, ale chronimy je jak dane osobowe, ponieważ umożliwia wraz z nazwą Użytkownika na zalogowanie się na konto Użytkownika w Serwisie lub w Sklepie.


                          7.1.3.        zgłoszenie udziału w Konkursie

Zakres danych potrzebny do udziału w Konkursie określa każdorazowo jego regulamin. Zawsze jednak potrzebny będzie adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał rejestrując się na Forum.


                          7.1.4.        wysyłka Newslettera

dane, które musisz podać to:
   adres poczty elektronicznej  – (bo musimy znać adres, na który mamy Ci wysłać informację).
możesz podać nam ponadto swoje imię, ale nie jest to niezbędne.


                          7.1.5.        przekierowanie na stronę, gdzie można złożyć aplikację na stanowisko pracy u Administratora

nie jest wymagane podawanie żadnych danych w celu przekierowania na stronę eRecruiter. Wystarczy skorzystać z linku umieszczonego w Serwisie i na stronie eRecruiter


                          7.1.6.        wypełnienie Formularza kontaktowego

dane, które musisz podać to:
   adres poczty elektronicznej  – (bo musimy znać adres, na który mamy Ci wysłać odpowiedź).
możesz podać nam ponadto swoje imię, ale nie jest to niezbędne.


                          7.1.7.        zamówienie Produktów

dane, które musisz podać w celu przesłania zamówiony produktów to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące adresu dostawy: nazwa firmy, imię i nazwisko, ulica, nr domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu


                          7.1.8.        rejestracja Konta w Sklepie

dane, które musisz podać w celu założenia Konta w Sklepie to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące adresu dostawy: nazwa firmy (jeśli zamawiasz produkt jako przedsiębiorca lub osoba, która reprezentuje Klienta), imię i nazwisko, ulica, nr domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu.


            7.2.        Zapobieganie nadużyciom

W związku z realizacją naszych celów polegających na zapobieganiu nadużyciom w Serwisie oraz w celu poprawnego wyświetlenia Ci treści Serwisu są o Tobie zbierane i przechowywane w logach serwera Serwisu następujące dane eksploatacyjne:

1)    dostęp do Serwisu Internetowego (data, godzina i częstotliwość)

2)    sposób w jaki trafiłeś do Serwisu (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)

3)    objętość przesyłanych danych

4)    stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja

5)    używany przez Ciebie system operacyjny

6)    dostawca usług internetowych, z którego korzystasz

7)    adres IP przypisany Twojemu komputerowi lub urządzeniu, z którego korzystasz przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem, w tym informacje o miejscu – mieście, w którym znajdujesz się korzystając z naszego Serwisu


            7.3.        Marketing i remarketing

Dane o Użytkowniku oraz Użytkowniku Niezarejestrowanym, które zbieramy w Serwisie dla celów marketingu spersonalizowanego  i remarketingu obejmują przede wszystkim informacje o Twojej obecności w Serwisie, strony, które otwierałeś, lokalizację, z której do Serwisu trafiłeś. Dane te zapisujemy w pliku cookies - Pixel Facebook oraz pliku seznamy.cz. Więcej o warunkach na jakich wykorzystujemy te dane znajdziesz w Polityce Cookies.

 

 8.        Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych


            8.1.        Zasada ogólna

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem.


            8.2.        Dane potrzebne do świadczenia usług drogą elektroniczną

Co do zasady dane przetwarzane dla potrzeb realizacji Usług są przetwarzane tak długo, jak długo z nich korzystasz

Jeśli skorzystasz z:
                          8.2.1.        usługi przeglądania treści Serwisu

jedyne dane o Tobie będę zapisywane w tzw. ciasteczkach niezbędnych, o których więcej piszemy w Polityce cookies, są przechowywane przez nas przez czas w jakim korzystasz z naszego Serwisu w danej sesji. Oznacza to, że po zamknięciu przeglądarki pliki te są usuwane.


                          8.2.2.        usługi rejestracji na Forum i dodawaniu komentarzy

dane zapisane w profilu Użytkownika są w nim przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik nie zażąda jego usunięcia. Żądanie usunięcia profilu będzie traktowane, jako żądanie usunięcia danych. Użytkownik może zażądać usunięcia danych kierują swoje żądanie na adres  [email protected] lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.


                          8.2.3.        usługi zgłaszenia udziału w Konkursie

zgłoszenie udziału w konkursie to czynność jednorazowa i nie będziemy przechowywać w Serwisie informacji o tym, że zgłosiłeś się do Konkursu. Zasady na jakich Twoje dane będa przetwarzane w Konkursie określać będzie odrębny regulamin.


                          8.2.4.        usługi zamawiania Newslettera

dane potrzebne do wysyłki newslettera będziemy przechowywać tak długo dopóki nie wycofasz swojej zgody. Wycofać zgodę możesz pisząc do nas na adres  [email protected] lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.


                          8.2.5.        usługi przekierowania na stronę, na której możesz złożyć aplikację o pracę u Administratora

dane potrzebne do przekierowania na stronę, na której możesz zaaplikować u nas o pracę nie są przechowywane.


                          8.2.6.        usługi zgłoszenia pytań, skarg, wniosków za pośrednictwem Formularza kontaktowego

dane zebrane w związku z wykorzystaniem Formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres roku od chwili udzielenia Ci odpowiedzi.


                          8.2.7.        usługi zamówienia Produktu

dane potrzebne do złożenia Zamówienia w Sklepie będą przechowywane w przypadku Użytkownika, który ma założone Konto w Sklepie przez okres, jaki to konto nie zostanie usunięte. W przypadku Użytkowników, którzy składają Zamówienie bez zakładania Konta, dane potrzebne do złożenia Zamówienia, nie będa przechowyane w Serwisie dłużej niż w celu jego realizacji. Niezależnie od tego dane dotyczące Zamówienia będą przechowywane poza Serwisem i Sklepem przez okres - 2 lat dla potrzeb udowodnienia sprzedaży oraz do 5 lat po zakończeniu roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż, w celu wykazania przed organami podatkowymi przychodu Administratora  z tytułu sprzedaży Produktów.


                          8.2.8.        usługi rejestracji Konta w Sklepie

dane zapisane w panelu Moje konto Użytkownika, który założył Konto w Sklepie są w nim przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik nie zażąda jego usunięcia. Żądanie usunięcia profilu będzie traktowane, jako żądanie usunięcia danych. Użytkownik może zażądać usunięcia danych kierują swoje żądanie na adres  [email protected] lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.


                          8.2.9.        usługi płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24

Jeśli skorzystasz z usług płatności oferowanej za pośrednictwem Serwisu, zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy tej usługi, który współpracuje z nami, a cały proces płatności przebiega poza naszymi stronami, dane zbierane są na zasadach określonych w regulaminie tego dostawcy. My nie mamy do nich dostępu. Dostajemy tylko informację potwierdzającą dokonanie przelewu na naszego konto bankowe.


                          8.3.        Dane potrzebne do zapobiegania nadużyciom w Serwisie

Dane przetwarzane dla potrzeb zapobiegania nadużyciom w Serwisie będą przechowywane przez okres do 90 dni od chwili ich pozyskania. Logi webservera Nginx - tutaj mamy ustawioną 90 dniową retencję. - logi loadbalancera Haproxy - tutaj mamy ustawioną 52 dniową retencję.

- logi w kibana.canpolgroup.com - retencja 30 dni. Wszystkie logi podlegają automatycznemu usunięciu po upływie określonej liczbie dni, czyli każdego dnia usuwane są najstarsze pliki.


                          8.4.        Dane potrzebne do analityki, marketingu i remarketingu

Dane potrzebne do realizacji celów, w oparciu o które realizujemy swoje cele marketingowe oraz analityczne są przechowywane nie dłużej niż do chwili wycofania przez Ciebie zgody na te czynności. Dotyczy to również danych zapisywanych dla potrzeb naszych partnerów - stron trzecich. Zasady udzielenia i  cofania zgody opisalismy szczegołowo w Polityce Cookies.

 9.        Przekazywanie danych

            9.1.        Przekazywanie danych do naszych podwykonawców

Przy przekazywaniu danych osobowych Użytkowników do naszych podwykonawców, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też Twoje dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Są to następujące podmioty:


                          9.1.1.        CookieHub ehf (CookieHub), z siedzibą w Reykjaviku na Islandii, ul. Hafnargata 18, 230 Reykjanesbæ

Podmiot, który przechowuje na zlecenie Administratora informacje na temat Użytkowników, którzy określili korzystając z mechanizmu do zarządzania plikami cookies, czy i jakie pliki cookies mogą być instalowane na ich urządzeniach podczas korzystania przez nich z Serwisu. Zasady korzystania z mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies zostały określone w Polityce cookies


                          9.1.2.        Google Ireland Limited („Google”) zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia,

Google zapewnia na naszą rzecz ochronę Serwisu Internetowego przed spamem i monitoruje na bieżąco Twoje interakcje ze stronami Serwisu Internetowego. W Polityce Cookies wskazaliśmy więcej informacji o plikach, które instalowane na Twoim urządzeniu zapewniają takie monitorowanie. Google zapewnia też dla nas informacje analityczne i ułatwia prowadzenie wobec Ciebie akcji marketingowych.


                          9.1.3.        CloudFlare, Inc

Międzynarodowy podmiot, o uznanej renomie dostarcza nam usługę Content Delivery Network, a przez to zabezpiecza nasz Serwis przed włamaniami i atakami DDOS. Pomaga optymalizować wydajność i dostępność Serwisu. Dane, do których będzie miał dostęp, to dane wskazane w pkt. 7.2. Zapobieganie nadużyciom oraz ich wykrywanie. Mamy dostęp do logów, które odkładają się na serwerach CloudFlare, kiedy Użytkownik korzysta z naszego Serwisu.


                          9.1.4.        Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Portal społecznościowy, na którym prowadzony jest profil Administratora. Serwis za Twoją zgodą może zainstalować plik cookies słuzący do śledzenia Twojej aktywaności w naszym Serwisie i przekazywać te informacje na nasz profil. Na podstawie Pixela są prowadzone spersonalizowane kampanie reklamowe w stosunku do Użytkownika, który odwiedził nasz Serwis i jednocześnie korzysta z portalu Facebook , a kod jest połączeniem pomiędzy Serwisem a profilem Administratora i  marką canpolbabies w portalu Facebook.

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.


                          9.1.5.        MALEWO Havířov s.r.o. Těšínská 445, 739 34 Šenov, Czechy strona https://www.malewo.cz/

Spółka - córka - Administratora w Czechach. Pozwalamy jej za Twoją zgodą zainstalować pliku cookies na Twoim urządzeniu w trakcie korzystania z Serwisu w celu prowadzenia akcji marketingowych i retargetinowych. Zasady instalacji plików cookies w Serwisie znajdziesz w naszej Polityce cookies.


                          9.1.6.        Agencje dbające o rozwój, dostępność i utrzymanie Serwisu

Z tymi podmiotami  są zawarte odpowiednie wymagane przez RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pomagają nam w rozwoju Serwisu oraz usuwają błędy, które utrudniają korzystanie z niego.


                          9.1.7.        Firmy kurierskie i Poczta Polska

Dla potrzeb doręczenia zamówionego Produktu udostępniamy wybranym firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy, Twoje dane osobowe, które podałeś nam na etapie zamawiania Produktu. W takim przypadku udostępniamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu. Dane kupującego produkt będą udostępniane do firm kurierskich w celu przygotowania wysyłki na adres wskazany przez Ciebie.

                          9.1.8.         Przelewy24

Klienci Sklepu mogą dokonywać przelewu za zakupione produkty za pośrednictwem Przelewy24. Przetwarzanie danych w tym zakresie zostało określone w Regulaminie sklepu.


            9.2.        Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady przekazujemy Twoje dane podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

W przypadku przekazywania danych do CookieHub to dane produkcyjne oraz dane na kopiach zapasowych są przechowywane w centrach danych zlokalizowanych na terytorium Europy (odpowiednio Niemcy i Wielka Brytania).

W przypadku przekazywan danych do CloudFlare, Inc dane będą przechowywane na terenie Polski, dla Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu w Polsce. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu spoza Polski lub EOG ich dane będą przechowywane w kraju w którym się znajdują w chwili korzystania z Serwisu lub w kraju, w którym znajduje się najbliższy serwer należący do CloudFlare. Wykaz krajów, w których znajdują się serwery należące do ClaudFlare można znaleźć pod tym linkiem https://www.cloudflarestatus.com/ , a pod tym linkiem ich politykę prywatności Polityka prywatności CloudFlare

W przypadku gdy wyrazisz zgodę na mierzenie Twojej aktywności w naszym Serwisie Internetowym (domyślnie aktywność ta jest wyłączona) Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przekazywane do podmiotów z grupy Google obejmujących Google LLC, Google Ireland Limited oraz inne podmioty pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez Google LLC. Oznacza to, że dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz innych krajów na całym świecie (pod następującym linkiem znajdziesz podmioty, które w związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą mieć do nich dostęp https://business.safety.google/adssubprocessors/ ). Mamy zawarte z podmiotami z grupy Google tzw. standardowe klauzule umowne https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p/, których model został określony przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r. Zgodnie z tym modelem zlecamy przetwarzanie danych osobowych Google pod warunkiem, że będzie stosować się do określonych w modelowych klauzulach warunków. W szczególności przy rozwiązywaniu umowy z nami na przetwarzanie Twoich danych podmioty z grupy Google mają obowiązek usunąć dane, które w trakcie współpracy z nami im powierzyliśmy.

W przypadku gdy wyrazisz zgodę na instalację plików Pixcel, to na podstawie Pixela są prowadzone spersonalizowane kampanie reklamowe w stosunku do Użytkownika, który odwiedził nasz Serwis i jednocześnie korzysta z portalu Facebook , a kod jest połączeniem pomiędzy Serwisem a profilem Administratora i  marką canpolbabies w portalu Facebook.

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane


            9.3.        Przekazywanie danych stronom trzecim, za które nie ponosimy odpowiedzialności


                          9.3.1.        Organy administracji publicznej

Możemy przekazywać Twoje dane osobom, organom administracji publicznej, sądom lub organom powołanym do ścigania przestępstw lub czynów zabronionych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie decyzji wydanego przez organ administracji publicznej lub  orzeczenia sądu lub innego organu powołanego do ścigania czynów zabronionych), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).


                          9.3.2.        Platformy społecznościowe

Canpol jest aktywny na portalach społecznościowych dostępnych w Internecie.

Korzystając z naszego Serwisu możesz przenieść się klikając w odpowiedni link na naszą stronę na YouTube, Facebook oraz Instagram/

Platformy te mają swoje własne polityki prywatności oraz polityki cookies, na którymi nie sprawujemy kontroli.

W przypadku YouTube politykę prywatności znajdziesz pod tym linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

w przypadku Facebook pod tym https://www.facebook.com/about/basics

a Instagram ma politykę prywatności pod tym adresem https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect


                          9.3.3.        Serwis płatności elektronicznej

Dodatkowo przekazujemy Twoje dane obejmujące numer zamówienia, jego wartość oraz adres poczty elektronicznej do PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, potrzebne do zainicjowania płatności za zamówiony Produkt . Szczegółowe zasady, na jakich PayPro S.A. przetwarza dane potrzebne do wykonania przelewu znajdziesz na stronie https://www.przelewy24.pl/


10.        Uprawnienia użytkownika

RODO przyznaje Użytkownikom Serwisu zbiór uprawnień pozwalających kontrolować im przestrzegania zasad ochrony ich danych przez Administratora.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

– mejlem:  [email protected]

– pocztą na adres: z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.


        10.1.        Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Masz prawo domagać się od nas informacji o warunkach, na jakich są przetwarzane Twoje dane osobowe.


        10.2.        Prawo dostępu do danych

Niezależnie od prawa do informacji o warunkach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo dostępu do Tych danych, w tym uzyskania ich kopii. Uzyskanie kopii jest bezpłatne, chyba że wystąpisz o kopię swoich danych ponownie. W takim wypadku poprosimy Cię o uiszczenie opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów nakładu czasu pracy potrzebnych do jej przygotowania.


        10.3.        Prawo do sprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat.


        10.4.         Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.


        10.5.        Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.


        10.6.        Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.


        10.7.        Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam przez Ciebie danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.


        10.8.        Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z naszych lub stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6, ust. 1, lit. f RODO) masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.


        10.9.        Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnego czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres poprzez formularz kontaktowy: https://canpolbabies.com/pl_PL/poznaj-nas/kontakt


    10.10.        Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Informujemy Cię, że taka sytuacja nie ma obecnie miejsca.


    10.11.        Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.
W tych sprawach kontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00
[email protected]
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00


11.          Linki do stron internetowych innych firm

Nasz Serwis zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nie odpowiadamy za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez te linki. Prosimy o zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie do obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.

Canpol jest aktywny na portalach społecznościowych dostępnych w Internecie.

Korzystając z naszego Serwisu możesz przenieść się klikając w odpowiedni link na naszą stronę na YouTube, Facebook oraz Instagram. Więcej piszemy o tym w rozdziale Platformy społecznościowe

12.          Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Polityka aktualna na dzień: 28.12.2022

 

 

Bądźmy w kontakcie!

Interesują Cię najnowsze informacje o naszych produktach? Zapisz się do naszego Newslettera już teraz!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera. ROZWIŃ ZWIŃ

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa (dalej Canpol lub Spółka).

e-mail: [email protected]

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Twoja zgoda.

Warunki na jakich będziemy wysyłać Newsletter opisaliśmy w naszym Regulaminie.

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?

Nie musisz korzystać z naszego Newslettera, ale jeśli zechcesz go otrzymywać musisz w tym celu podać nam adres poczty elektronicznej.

Nie jest obowiązkowe podanie Twojego imienia chociaż byłoby milej, gdybyś podał lub podała swoje imię.

Kto może mieć wgląd w Twoje dane?

Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Wycofać zgodę możesz pisząc do nas na adres wskazany poniżej [email protected] jak również za pośrednictwem linku znajdującego się u dołu każdej ze stron Serwisu.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

  • Wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie bez podania powodu jej wycofania;

  • Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

  • Przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony;

  • Sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;

  • Żądania usunięcia danych osobowych,

  • Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.


 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do kogo możesz zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?

Inspektor Ochrony Danych Canpol: E-mail: [email protected] ewentualnie pisząc na adres Canpol Sp. z o. o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro: Słubica B, ul. Graniczna