result.title | striphtml
{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Certyfikaty

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Wszystkie produkty marki Canpol babies spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa, potwierdzone renomowanymi certyfikatami. Wyroby są badane zarówno w miejscu produkcji, jak i w instytucjach kontrolujących jakość artykułów znajdujących się na rynku. W tym celu współpracujemy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadzającymi badania laboratoryjne i testy chemiczne naszych produktów.

Posiadamy także własne laboratorium, w którym prowadzimy testy produktowe. Należą do nich testy użytkowe i mechaniczne, w których m.in. kontrolujemy pojemności akcesoriów do karmienia, sprawdzamy poprawność urządzeń elektronicznych oraz wytrzymałość zabawek.

Naszą produkcję opieramy zarówno na wewnętrznych systemach zarządzania, jak i światowych standardach firm certyfikujących ISO9001 (Certyfikat ISO ). Pozostajemy w stałym  kontakcie z Państwową Inspekcją Handlową, Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi oraz Stowarzyszeniem Branży Zabawek. Wszystkie nasze produkty spełniają też normy Unii Europejskiej. 

W 2014 roku Firma Canpol została poddana zewnętrznej kontroli jakości przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. i z jej rąk uzyskała certyfikat Dobrej Praktyki Produkcji (GMP = Good Manufacturing Practices).

Zbieramy także zdania na temat produktów od klientek, które pomagają nam określić poziom ich funkcjonalności i atrakcyjności. Stworzony przez nas program do testowania produktów pozwala zebrać nam opinie, na podstawie których wciąż je ulepszamy. Dzięki temu współtworzymy markę Canpol babies z Mamami z całej Polski, opierając się na ich wiedzy i doświadczeniu.

Jakość i bezpieczeństwo

Firma Canpol Sp. z o.o.  jest europejskim producentem akcesoriów niemowlęcych, nieustannie podnoszącym standardy produkcyjne swoich produktów. Dzięki temu nasze wyroby  spełniają najbardziej wymagające normy jakościowe i wymogi bezpieczeństwa produktów dla niemowląt i małych dzieci, w tym produktów przeznaczonych do karmienia.

Norma ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością: Certyfikat ISO 9001, nadany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification, posiadamy od 2009 roku. Stanowi on potwierdzenie, że System Zarzadzania Jakością w firmie Canpol, został uznany za zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie projektowania wyrobów i opakowań, produkcji i sprzedaży akcesoriów dla dzieci i matek karmiących. Certyfikat jest regularnie odnawiany, w firmie co roku odbywają się zewnętrzne audyty kontrolne. 

Norma ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcyjne GMP (ang. Good Manufacturing Practices): Certyfikat GMP otrzymaliśmy w 2014 roku, po audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD. Świadczy on o tym, że firma Canpol stosuje Dobre Praktyki Produkcji - czyli najlepsze znane zasady, procedury i praktyki niezbędne, aby wyprodukować wyrób dobrej jakości, bezpieczny i pozbawiony zanieczyszczeń. W ramach GMP, wprowadziliśmy prewencyjnie w firmie strefy higieniczne, podwyższone standardy czystości na produkcji, dodatkowe kontrole wewnętrzne. Certyfikat jest odnawiany cyklicznie, raz na rok odbywa się w Canpol zewnętrzny audyt kontrolny.

W związku z negatywnym zaopiniowaniem przez Komisję Europejską związku chemicznego o nazwie bisfenol A (BPA) występującego w poliwęglanowych (PC) butelkach do karmienia niemowląt, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dla produktów poliwęglanowych – odpowiedników wykonanych z surowców alternatywnych (np. polipropylenu, trytanu, silikonu) nie zawierających BPA. W związku z tym zapewniamy, że wszystkie produkty Canpol babies wykonane są z odpowiednio dobranych, bezpiecznych surowców i są wolne od BPA. Znak „BPA free” oznaczający brak bisfenolu A zamieszczony jest w widocznym miejscu na opakowaniach wszystkich produktów do karmienia Canpol babies. Akcesoria Canpol babies są też regularnie badane, co gwarantuje pełną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, zaczynając od surowców, poprzez proces produkcyjny, i na gotowym produkcie kończąc. Wyniki badań potwierdzają, że są one całkowicie bezpieczne. Jednocześnie podkreślamy, że przed wprowadzeniem na rynek produktów z surowców alternatywnych, poliwęglanowe akcesoria do karmienia Canpol babies poddawane były restrykcyjnym badaniom na zawartość BPA, zgodnie z normą obwiązującą na terenie RP i UE. Na uwagę zasługuje fakt, że zawartość BPA w produktach do karmienia Canpol babies była zdecydowanie niższa od założonej przez Normę Europejską.

ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego: Norma wprowadzona częściowo, niecertyfikowana. Firma Canpol uwzględnia zagadnienia ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania. Naszym celem jest stworzenie programów umożliwiających prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska m.in. stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających uciążliwość procesów u źródła, eliminowanie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska, prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia gospodarki odpadami, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

ISO 13485: Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Norma wdrożona częściowo, niecertyfikowana. Wprowadzona w celu zapewnienia, że sprzedaż
i produkcja wyrobów medycznych jest realizowana zgodnie z oczekiwaniami Klientów z jednoczesnym zapewnieniem spełnienia wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa wyrobów medycznych.