result.title | striphtml
{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Jakość i bezpieczeństwo

Działając w oparciu o misję naszej firmy: „Razem tworzymy doświadczenie pięknego macierzyństwa”, szczególnie troszczymy się o to, by wszystkie produkty marki Canpol babies wyróżniały się wysoką jakością, atrakcyjnym i nowoczesnym wzornictwem oraz spełniały wymagania normatywne i prawne w zakresie bezpieczeństwa. Jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów nadzorowane są na kilku etapach:

Badania przed wprowadzeniem artykułu do oferty

Projektując wyroby, przestrzegamy wymagań dotyczących bezpieczeństwa, określonych w normach europejskich. Cenne są dla nas wszelkie sugestie rodziców i ważny jest każdy szczegół. Dla przykładu - tarczka smoczka do uspakajania musi mieć określoną wielkość, aby wyeliminować ryzyko zadławienia; otwory w tarczce powinny mieć odpowiednią średnicę, by nie dopuścić do utknięcia tam paluszka dziecka.

 

Prototyp produktu jest dokładnie testowany przez nasze wewnętrzne Laboratorium Nowych Wyrobów. Wykonujemy badania użytkowe i mechaniczne, odpowiednio dobrane do asortymentu Canpol babies. Dla butelek do karmienia przeprowadzamy testy wytrzymałości na gotowanie oraz użytkowanie              w kuchence mikrofalowej i zmywarce, kontrolujemy dokładność skali, szczelność, odpowietrzanie smoczków oraz trwałość nadruku.
Dla zabawek weryfikujemy działanie specyficznych funkcji, sprawdzamy obecności małych części i ostrych krawędzi, przeprowadzamy próbę udarności i wytrzymałości, dobieramy sposób czyszczenia. Wyroby, które przejdą pierwszą fazę testów, badane są pod kątem bezpieczeństwa i wymagań chemicznych w akredytowanych i uznanych na całym świecie laboratoriach.

Kontrola jakości dostaw, audyty u dostawców

Jakość dostarczanych surowców i półproduktów kontrolowana jest przez Dział Zapewnienia Jakości, dysponujący Laboratorium Kontroli Jakości. Do produkcji dopuszczone są wyłącznie bezpieczne surowce, posiadające odpowiednie badania lub certyfikaty. Prowadzimy regularne wizyty kontrolne u naszych dostawców.

Kontrola jakości produkcji oraz wyrobu gotowego

Dział Zapewnienia Jakości kontroluje jakość wyrobów i ich zgodność z zatwierdzonymi wzorcami oraz poprawność procesów produkcyjnych. Testy produktów prowadzone są w oparciu o plany kontroli,         a wszystkie potwierdzone zewnętrznie badania i certyfikaty są regularnie odnawiane.

Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i stowarzyszeniami

Dbając o ciągły dostęp do najnowszej wiedzy i informacji, współpracujemy z: organami nadzoru rynku m. in. Inspekcjami Handlowymi, Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Polskim Stowarzyszeniem Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych; Światowym Stowarzyszeniem Producentów Butelek i Smoczków (ang. World Association of Manufacturers of Bottles and Teats); Punktem Konsultacyjnym ds. REACH i CLP pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości    i Technologii; światowymi ekspertami w zakresie nowoczesnych technologii, wymagań dla wyrobów, planowanych zmian w normach i przepisach prawnych.

Testy konsumenckie

Firma Canpol stworzyła program testowania wyrobów, który pozwala na zbieranie opinii od naszych Klientów. Na ich podstawie określamy poziom funkcjonalności oraz atrakcyjności produktów i możemy je udoskonalać. Dzięki temu, współtworzymy markę Canpol babies z Mamami z całej Polski, opierając się na ich wiedzy i doświadczeniu.

 

Certyfikaty

Firma Canpol Sp. z o.o.  jest europejskim producentem akcesoriów niemowlęcych, nieustannie podnoszącym standardy produkcyjne swoich produktów. Dzięki temu nasze wyroby  spełniają najbardziej wymagające normy jakościowe i wymogi bezpieczeństwa produktów dla niemowląt        i małych dzieci, w tym produktów przeznaczonych do karmienia.

Norma ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością: Certyfikat ISO 9001, nadany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification, posiadamy od 2009 roku. Stanowi on potwierdzenie, że System Zarzadzania Jakością w firmie Canpol, został uznany za zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie projektowania wyrobów i opakowań, produkcji i sprzedaży akcesoriów dla dzieci                       i matek karmiących. Certyfikat jest regularnie odnawiany, w firmie co roku odbywają się zewnętrzne audyty kontrolne. 

Norma ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcyjne GMP (ang. Good Manufacturing Practices): Certyfikat GMP otrzymaliśmy w 2014 roku, po audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD. Świadczy on o tym, że firma Canpol stosuje Dobre Praktyki Produkcji - czyli najlepsze znane zasady, procedury i praktyki niezbędne, aby wyprodukować wyrób dobrej jakości, bezpieczny i pozbawiony zanieczyszczeń. W ramach GMP, wprowadziliśmy prewencyjnie w firmie strefy higieniczne, podwyższone standardy czystości na produkcji, dodatkowe kontrole wewnętrzne. Certyfikat jest odnawiany cyklicznie, raz na rok odbywa się w Canpol zewnętrzny audyt kontrolny.

Znak „BPA free” – czyli „wolny od bisfenolu A”, obecny jest na opakowaniach oraz w materiałach informacyjnych dotyczących wyrobów firmy Canpol. Potwierdza on, że wszystkie artykuły marki Canpol babies, wytwarzane są z odpowiednio dobranych i bezpiecznych surowców, które nie zawierają i nie uwalniają bisfenolu A. Nasze produkty  są regularnie badane, a wyniki testów potwierdzają ich zgodność z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wymaganiami Unii Europejskiej.

ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego: Norma wprowadzona częściowo, niecertyfikowana. Firma Canpol uwzględnia zagadnienia ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania. Naszym celem jest stworzenie programów umożliwiających prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska m.in. stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających uciążliwość procesów u źródła, eliminowanie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska, prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia gospodarki odpadami, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

ISO 13485: Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Norma wdrożona częściowo, niecertyfikowana. Wprowadzona w celu zapewnienia, że sprzedaż
i produkcja wyrobów medycznych jest realizowana zgodnie z oczekiwaniami Klientów z jednoczesnym zapewnieniem spełnienia wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa wyrobów medycznych.