{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Zwroty i reklamacje w Sklepie www.canpolbabies.com

Warunki zwrotu towarów

Jeżeli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Pamiętaj, że zwracane produkty nie mogą nosić znamion użytkowania.

Ograniczenie prawa do zwrotu towaru ze względów higienicznych i zdrowotych - rzeczy które dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, nie mogą być zwrócone, jeżeli nastąpiło otwarcie tego opakowania (np. bielizna osobista, smoczki, butelki do karmienia, gryzaki i inne artykuły higieniczne).

Jak zwrócić produkty?

Wypełnij i załącz do przesyłki formularz zwrotu, który był załaczony do przesyłki. Jeżeli go nie masz, nie przejmuj się, jego wzrór znajdziesz tutaj.
Produkty należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie i odesłać na własny koszt na adres:

Zwroty - Canpol sp. z o.o.
ul. Graniczna 4
96-321 Żabia Wola - Słubica B
Polska

Zwrot środków nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sklep zwracanych produktów. Środki zwracane są w takiej samej formie w jakiej została wykonana płatność, chyba że z jakiś powodów będzie to niemożliwe, to zwrot nastąpi w formie przelewu tradycyjnego na numer rachunku podany w formularzu zwrotu.

Reklamacje

Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod na stronie: https://canpolbabies.com/pl_PL/poznaj-nas/kontakt bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres: [email protected]

W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji opisane zostały w Regulaminie sklepu internetowego lovi.pl w rozdziale IX. Postępowanie reklamacyjne; uprawnienia z rękojmi i gwarancji.

Bądźmy w kontakcie!

Interesują Cię najnowsze informacje o naszych produktach? Zapisz się do naszego Newslettera już teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa (dalej Canpol lub Spółka). ROZWIŃ ZWIŃ

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącej rejestracji i korzystaniu z profesjonalnego forum internetowego przeznaczonego wyłącznie dla pielęgniarek oraz położnych, zamieszczonego na stronie https://canpolababies.com

Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowania danych w celu zabezpieczenia Spółki na wypadek ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. Podanie danych przy rejestracji nie jest obowiązkowe, ale

Canpol będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol. Ponadto Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Canpol będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z forum internetowego do czasu wyrejestrowania się przez Ciebie z tego forum oraz po Twoim wyrejestrowaniu dla celów archiwizacyjnych i w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego przez okres 3 lat.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430.