{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Péče o dítě

Pláč dítěte dělá všem rodičům starosti. Zajímá je, o co dítě neustále tak zoufale žádá. Pláč je způsob, jakým dítě žádá o pomoc a signalizuje neuspokojené potřeby. Novorozenci obvykle pláčou, když mají hlad nebo mokrou plenu. Pláčou také před spaním, pokud jsou příliš vyčerpaní nebo příliš rozrušení na to, aby usnuli.

Několikatýdenní miminka pláčou, když zůstanou sama, když je nikdo neobjímá a nevěnuje jim pozornost. Chybí jim fyzický kontakt a teplo jiného lidského těla. Objímání je proto ideálním způsobem, jak zastavit tekoucí slzy dítěte.

 

Děti také pláčou, když je jim horko nebo zima. Zkontrolujte, zda není zátylek dítěte zpocený nebo příliš studený a bledý. Slzy mohou být také spojeny s bolestí nebo strachem. Bolest může být způsobena: nepohodlným oblečením nebo polohou, zácpou, zažívacími potížemi nebo vyrážkou. Dítě se může bát hlasitých zvuků nebo náhlých pohybů, na které není zvyklé. A někdy dítě pláče jen proto, že se nudí a chce si s vámi hrát.

 

Pláč se objevuje častěji, když je dítěti 6–7 měsíců a potýká se se stále novými výzvami. Počáteční neúspěchy při osvojování nových dovedností mohou vyvolat frustraci, hněv a znechucení, které se projevují pláčem. Pomozte dítěti a povzbuďte ho, aby zkusilo něco jiného, jednoduššího. Díky tomu zapomene na svou frustraci.

Když dítě neustále pláče, můžete se cítit bezmocní a neustále se ptát sami sebe „proč?“. Naučit se interpretovat různé druhy pláče vyžaduje čas a proces učení není snadný. Neobviňujte se proto z toho, že nejste schopni okamžitě a správně číst signály svého dítěte.

Přidat radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.