{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Kvalita a bezpečnost

Na základě poslání naší společnosti: „Společně vytváříme zážitek z krásného mateřství“, věnujeme zvláštní pozornost tomu, abychom zajistili, že se všechny výrobky značky Canpol babies vyznačují vysokou kvalitou, atraktivním a moderním designem a splňují normativní a právní požadavky z hlediska bezpečnosti.

Na kvalitu a bezpečnost našich výrobků dohlížíme v několika fázích:

Při navrhování našich výrobků dodržujeme bezpečnostní požadavky stanovené v evropských normách. Jakékoli návrhy rodičů jsou pro nás cenné a každý detail je důležitý. Například dudlík musí mít určitou velikost, aby se vyloučilo riziko udušení; otvory ve štítku by měly mít vhodný průměr, aby se zabránilo uvíznutí prstu dítěte.

Prototyp produktu je důkladně testován naší vlastní laboratoří pro nové produkty. Provádíme funkční a mechanické testy, vhodně vybrané pro Canpol babies sortiment. U krmicích lahví provádíme testy odolnosti proti vaření a použití v mikrovlnné troubě a myčce nádobí, kontrolujeme přesnost stupnice, těsnost, odvětrání dudlíků a trvanlivost potisku.

U hraček ověřujeme fungování konkrétních funkcí, hledáme malé části nebo ostré hrany, provádíme zkoušku rázem a zkoušku pevnosti, volíme metodu čištění. Produkty, které projdou první fází testování, jsou poté testovány na bezpečnostní a chemické požadavky v akreditovaných a mezinárodně uznávaných laboratořích.

Kontrola kvality dodávek, audity dodavatelů

Kvalita dodávaných materiálů a polotovarů je kontrolována Oddělením zabezpečování kvality, které má Laboratoř kontroly kvality. Je povoleno vyrábět pouze bezpečné materiály s příslušnými zkouškami nebo certifikáty. U našich dodavatelů provádíme pravidelné inspekční návštěvy.

Kontrola kvality výroby a hotového výrobku

Oddělení zabezpečování kvality kontroluje kvalitu výrobků a jejich soulad se schválenými normami a správnost výrobních procesů. Testy produktů jsou založeny na inspekčních plánech a všechny externě certifikované testy a certifikáty jsou pravidelně obnovovány.

Spolupráce s externími institucemi a sdruženími

V rámci neustálého přístupu k nejnovějším poznatkům a informacím spolupracujeme s: orgány dozoru nad trhem, včetně obchodních inspekcí, hygienických a epidemiologických stanic, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a konkurence, Polské asociace průmyslu hraček a dětského zboží, Světové asociace výrobců láhví a dudlíků (WSAP), Světové asociace výrobců lahví a saviček; konzultačního místa REACH a CLP pod záštitou Ministerstva pro podnikání a technologie; globálních odborníků na moderní technologie, požadavky na výrobky, plánované změny norem a právních předpisů.

Spotřebitelské testy

Canpol vyvinul program testování produktů, který umožňuje získávat zpětnou vazbu od našich zákazníků. Na jeho základě určujeme úroveň funkčnosti a atraktivity našich produktů a jsme schopni je vylepšovat. Díky tomu spoluvytváříme značku Canpol babies s maminkami z celého Polska na základě jejich znalostí a zkušeností.

Certifikáty

Canpol neustále zlepšuje kvalitu a výrobní standardy svých produktů. Naše aktivity neustále zlepšujeme tím, že pracujeme na základě následujících mezinárodních norem ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci):

ISO 9001 Systémy řízení kvality: Certifikační orgán Bureau Veritas Certification nám od roku 2009 uděluje certifikát ISO 9001. Potvrzuje, že systém řízení kvality v Canpolu byl uznán jako vyhovující požadavkům normy ISO 9001 v oblasti designu výrobků a obalů, výroby a prodeje příslušenství pro děti a kojící matky. Certifikát je pravidelně obnovován, každý rok se ve společnosti konají externí kontrolní audity.

ISO 22716 Správná výrobní praxe (SVP): Certifikát SVP jsme obdrželi v roce 2014 po auditu provedeném certifikačním orgánem TÜV NORD. Dokazuje, že společnost Canpol uplatňuje správné výrobní postupy – tj. nejznámější pravidla, postupy a praxe nezbytné k výrobě kvalitního a bezpečného produktu bez kontaminace.  V rámci SVP jsme zavedli preventivní hygienické zóny ve společnosti, zvýšené standardy čistoty ve výrobě a další vnitřní kontroly. Certifikát je pravidelně obnovován, jednou ročně se v Canpolu koná externí kontrolní audit.

ISO 13485 – Systémy managementu kvality zdravotnických prostředků: Standard byl částečně implementován a není certifikován. Zaveden s cílem zajistit, aby prodej a výroba zdravotnických prostředků probíhaly v souladu s očekáváním zákazníků a současně byly dodržovány zákonné požadavky na bezpečnost zdravotnických prostředků.

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu: Standard byl zaveden částečně, není certifikován. Canpol má na zřeteli problémy životního prostředí na všech úrovních řízení. Naším cílem je vytvářet programy umožňující postupy šetrné k životnímu prostředí, jako je používání technických a technologických řešení omezujících škodlivé vlivy, eliminaci používání látek škodlivých pro životní prostředí, provádění racionální, ekologicky šetrné obchodní činnosti a neohrožující nakládání s odpady, snižování emisí znečišťujících látek atd.

S ohledem na negativní stanovisko Evropské komise ohledně chemické sloučeniny zvané bisfenol A (BPA), která se nachází v polykarbonátových (PC) lahvích pro krmení kojenců, jsme se rozhodli začlenit do našich polykarbonátových produktů obdobné materiály vyrobené z alternativních surovin (např. polypropylen, tritan, silikon), které neobsahují BPA. Proto zaručujeme svým zákazníkům, že všechny výrobky Canpol babies jsou vyrobeny z pečlivě vybraných a bezpečných materiálů a neobsahují BPA. Štítek „BPA free“ označující, že výrobek neobsahuje bisfenol A, je umístěn na viditelném místě na obalu všech produktů Canpol určených ke krmení kojenců. Canpol babies příslušenství je také pravidelně testováno, aby byla zajištěna úplná kontrola kvality v každé fázi výroby, od surovin přes výrobní proces až po konečný produkt. Výsledky těchto testů potvrzují, že jsou zcela bezpečné. Zároveň bychom chtěli zdůraznit, že před uvedením výrobků z alternativních materiálů na trh byly Canpol babies polykarbonátové doplňky pro krmení kojenců podrobeny přísným testům na přítomnost BPA v souladu s normou platnou v Polské republice a EU. Je třeba zdůraznit, že obsah BPA u Canpol babies produktů pro krmení byl výrazně nižší než obsah povolený Evropskou normou.

Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.