{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Učení se pít z hrnečku

Zpočátku to bude pro oba těžké. Dítě si láhev spojuje se sáním mléka a s vaším teplem. První pokusy o pití z normálního hrnečku končí rozlitím na oblečení, proto je nejlepší začít s tréninkovým hrnečkem (jednoduše vyměníte savičku za hubičku) a poté pokračovat s nevylévacím hrnečkem nebo sportovní lahví s brčkem. Tyto kroky umožní dítěti v klidu vyměnit láhev za běžný hrneček bez víčka.

Ze začátku si kupte malý, praktický hrneček. Doporučuji koupit hrnek se stabilním dnem. Naučit se používat nevylévací hrneček může být pro vaše dítě obtížné– vědět, jak silně musí sát, aby mléko teklo z hubičky nebo brčka (můžete zkusit z nevylévacího hrnečku vyjmout ventil). Proto musíte být velmi trpěliví a dítě povzbuzovat.

Učit se pít z hrnečku je pro batole už tak stresující okamžik, proto ho v tomto období ušetřete dalších nepříjemných zážitků. Pokud plánujete porod, delší cestu nebo stěhování, odložte změnu láhve na jindy. Nesnažte se dítě odnaučit pít z láhve za každou cenu.

Začněte mu během jídla dávat vodu z hrnečku, ale nadále ho krmte mlékem z láhve. Pomalu nahraďte nadcházející krmení z láhve jídlem podávaným lžičkou a pitím z hrníčku.

Přidat radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.