{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Vývoj

Asi si říkáte, kdy vaše dítě začne s mluvením? Jak rychle se to stane a bude to modelový vývoj – podle knihy? Nebo jste možná začali mít obavy, když jste slyšeli některého ze svých kolegů říkat: „Tak velký a ještě nemluví!“ Nedbejte na názory ostatních! Přečtěte si mé rady a teprve poté se zamyslete, zda se opravdu musíte obávat.

Fáze vývoje řeči:

Po prvním měsíci: vrkání

– zvuky: „grr“, „hrr“

– nejprve nevědomě, po několika týdnech to dítě začne dělat vědomě.

– každé dítě prochází touto fází (i děti s poruchou sluchu)

Důvod k obavám

Lékaře kontaktujte, když dítě začne vrkat a náhle na dlouhou dobu (několik týdnů) přestane. Lékař pro jistotu nařídí vyšetření sluchu. Před návštěvou lékaře můžete sluch otestovat sami, např. hlasitým klepáním na stěnu nebo upuštěním něčeho na zem. Dítě by na to mělo reagovat.

4–9 měsíců: žvatlání

– první hrdelní zvuky, řetězce samohlásek: „aaaa“, „eeee“, „oooo“, „iiii“.

– opakování slyšených zvuků, jednotlivé slabiky: „ma“, „ta“, „ba“, „da“.

– řetězce slabik: „ta-ta-ta“, „ma-ma-ma“, „ba-ba-ba“, „da-da-da“.

Je to čas, kdy se dítě učí správnou pozici rtů a jazyka, zvuky jednotlivých hlásek, napodobuje intonaci. Dítě nerozumí tomu, co „říká“, proto tomu ještě nemůžeme říkat řeč.

Po 6. měsíci: dítě začíná reagovat na své jméno.

10–18 měsíců:

– přiřazování zvuků k osobám, např. „kde je babička?“. Dítě se dívá na správnou osobu, tj. rozumí tomu, co se říká. To už je typ řeči, porozumění je pasivní řeč.

– přiřazování zvuků k činnostem, např. „zamávej na rozloučenou“. Dítě mává rukou, což je také druh řeči (pasivní řeč).

– první „slova“, například „jé, jé“. Opakování je aktivní řeč.

– 11–14 měsíců: objevují se první slova.

– dvanáctiměsíční dítě umí říct 2–3 slova, například: „mama“, „tata“, „baba“, „dej“, „pá“, „bů“.

– začnou se objevovat slova, která jsou specifická pouze pro vaše dítě. Tato slova vznikají zjednodušením slov, která vaše dítě ještě neumí správně vyslovit.

Když dítě začne samo chodit, může se stát, že na chvíli odloží mluvení na druhou kolej. Jedná se však o přechodnou fázi.

18–24 měsíců:

– první krátké věty, např. „baba dej“.

– používání vlastního jména, když mluví o sobě

– nadužívání slova „ne“ (období vzpoury)

U každého dítěte se řeč rozvíjí jeho vlastním tempem.

Ne každé dítě se vyvíjí „podle pravidel“, ale to neznamená, že je něco špatně. Ptala jsem se odborníka a bylo mi řečeno, že u zdravého dítěte může být každá etapa posunutá až o půl roku!

Opoždění expresivní řeči je důsledkem individuálního tempa a rytmu vývoje dítěte. S dozráváním nervového systému zmizí.

Jaké jsou příznaky?

– počáteční nedostatek řeči se objevuje do 1,5 až 2 let věku

– zpoždění ve vývoji řeči zmizí kolem 4.–5. roku života

– toto zmizení nevyžaduje odbornou pomoc.

Tyto příznaky nemají pro další vývoj dítěte žádný význam.

K opoždění vývoje řeči dochází:

– u dětí rodičů, kteří také začali mluvit pozdě (25–30 %),

– u kojenců podstupujících rehabilitaci, kteří dělají pokroky v motorickém vývoji,

– hlavně u chlapců. Vyskytuje se dokonce dvakrát až třikrát častěji než u dívek.

– u kojenců, jejichž rodiče na ně dostatečně nemluví (nedostatek nebo nesprávný jazykový vzor) nebo naopak mluví příliš mnoho (nadměrná stimulace).

Opoždění expresivní řeči (tj. vývoj individuálním tempem) je charakterizováno narušením jazykového projevu při správném porozumění (správná pasivní řeč). Pokud tedy vidíte, že dítě reaguje na to, co říkáte, můžete vyloučit patologické opoždění.

Sledováním a pozorováním vývoje řeči u dítěte však můžete dítě podpořit a můžete lépe reagovat, když máte obavy. Poraďte se s lékařem, protože problémy s řečí mohou souviset např. s poruchou sluchu, nesprávnou stavbou řečových orgánů, poškozením periferních nervů, mentálním postižením, duševními poruchami.

Návštěva logopeda

Překvapím vás! Pokud je to nutné, můžete tohoto specialistu navštívit již s kojencem. Logoped by měl s dítětem pracovat, když:

– má dítě problémy se sluchem

– dítě dýchá ústy (a nemá rýmu)

– je omezen pohyb jazyka (může to být způsobeno krátkou uzdičkou a pak je nutný chirurgický zákrok)

– dítě dává jazyk mezi zuby.

Zajímavost:

Dítě se začíná učit jazyk již během prenatálního období. Od 3. měsíce slyší dítě v břiše své matky zvuky zvenčí. V té době se vyvíjejí řečové orgány a mozek. Pak můžete na své dítě začít něžně mluvit; zapamatuje si tón a melodii vašeho hlasu.

Chcete vědět, jak rozvíjet řeč vašeho dítěte? Přečtěte si naše rady „Výuka mluvení od narození“: http://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/19/317

Přidat radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.