{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Canpol babies nevylévací slámka se závažím

Symbol: 56/609_grey

Canpol babies nevylévací slámka se závažím

Symbol: 56/609_grey

Unikátní silikonová slámka se pohybuje s tekutinou, díky tomu může dítě pít do poslední kapky bez ohledu na úhel. Speciální membrána ve slámce propouští tekutinu do slámky pouze tehdy, když dítě pije. Slámka je vyrobena z výjimečně měkkého silikonu, který je šetrný k citlivým dásním miminka. Vhodné pro hrnečky 56/606 a 56/607. Vhodné pro děti od 6 měsíců věku. 1 kus v balení.

  • Bez BPA Product free of Bisphenol A
  • Doporučený věk 6+ Suggested age from 6 months

Unikátní silikonová slámka – pohybuje se s tekutinou, umožňuje pití z jakéhokoli úhlu.

Nevylévací slámka - speciální membrána zabraňuje rozlití tekutiny.

Silikonová výjimečně měkká slámka – šetrná k citlivým dásním dítěte.

Vhodná pro hrnečky 56/606 a 56/607.

Doplňující informace

Slámka je vhodná pro hrnečky 56/606 a 56/607. Vhodné pro děti od 6 měsíců věku. 1 kus v balení.

Jak používat

Udržujte výrobek čistý. Před prvním a každým dalším použitím výrobek rozeberte a vyčistěte a poté vložte součásti na 5 minut do vroucí vody, kvůli dezinfekce. Před každým použitím důkladně omyjte všechny části čistou vodou a jemným čisticím prostředkem, včetně oblastí, které mohou být neviditelné, ale kudy prošla tekutina, abyste odstranili případné zbytky nápoje. Dobře opláchněte teplou vodou. Nevkládejte výrobek do horké trouby ani nezahřívejte na plynovém/elektrickém vařiči. Tvrdá voda, ovocná šťáva nebo čaj mohou na slámce zanechávat skvrny nebo vytvářet vodní kámen, který nemění jeho jiné vlastnosti. Husté tekutiny (např. suspenze s kousky ovoce) mohou slámku ucpat. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Slámka neneí vhodná pro dítě do 6 měsíců. Varování! Tento výrobek není hračka. Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje vyměnit slámku max. po 3 měsících používání. Nenechávejte své dítě během pití bez dozoru.

Poradenství
How to teach the baby to drink from a cup?

At first it will be difficult for both of you. A bottle is associated with a baby sucking milk, with your warmth. The first attempts to drink from a regular mug will end with flooding the clothes, so for a start it is worth reaching for a training bottle (just replace the teat for the mouthpiece), and then a non-spill mug or a bottle with a straw. These stages will allow your toddler to switch from a bottle to a regular mug without a lid.

Přečtěte si více >
Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.