{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Zásady používání cookies

Firma pod obchodním názvem CANPOL, společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě, Puławska 430, 02-884 Varšava, byla zapsána do rejstříku podnikatelů vedeného u Okresního soudu pro Varšavu, v obchodní divizi XIII. Státního soudního rejstříku, pod KRS: číslo 0000732574, DIČ: 1180028608, dále jen „Canpol“.

Tyto zásady používání souborů cookies se vztahují na soubory cookies, které společnost Canpol používá na všech svých webových stránkách, včetně webových stránek: canpolbabies.com (dále jen: „webová stránka“).

Pokud jste v nastavení svého prohlížeče povolili používání cookies, pak při prohlížení těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies a dalších podobných technologií v souladu s těmito zásadami používání souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s naším používáním cookies a dalších podobných technologií, změňte nastavení svého prohlížeče. Tato nastavení lze změnit tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookies v konfiguraci webového prohlížeče nebo aby uživatele webových stránek informovala o každém výskytu cookies na zařízení uživatele. Podrobnosti o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webový prohlížeč).

Webová stránka neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v cookies.

Soubory cookies („cookies“) jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncových zařízeních uživatele webových stránek a jsou určeny k užívání webových stránek. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncových zařízeních a jedinečné ID.

Canpol používá cookies k:

  • přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména identifikaci zařízení uživatele webových stránek a správné zobrazení webové stránky přizpůsobené individuálním potřebám;
  • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé používají webové stránky, což umožňuje další zlepšení struktury a obsahu;
  • udržování relace uživatele služby (po přihlášení), aby uživatel nemusel znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé stránce webových stránek.

Na webových stránkách se používají dva základní typy cookies: relační cookies a trvalé cookies. Relační cookies jsou dočasné soubory uložené v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webovou stránku nebo neukončí software (webový prohlížeč). Trvalé cookies soubory se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu definovanou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je uživatel smaže.

Jako součást webové stránky používá společnost Canpol následující typy souborů cookies:

 

Cookies

 

K čemu jsou používány

 

nezbytné cookies

 

umožňují používání služeb dostupných prostřednictvím webových stránek, například: ověřovací soubory cookies používané pro služby, které vyžadují ověření na webové stránce;

 

zajišťují bezpečnost

 

umožňují detekci podvodného jednání během autentizace na webové stránce;

 

výkonnostní cookies

 

umožňují shromažďování informací o používání webových stránek;

 

funkční cookies

 

povolují „zapamatování“ nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo oblasti, ze které uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webu atd.

 

Vezměte prosím na vědomí, že jakákoli omezení používání cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webové stránce.

Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.

Další informace o souborech cookies jsou k dispozici v záložce „Nastavení“ nebo „Nápověda“ v nabídce vašeho webového prohlížeče. Změnou nastavení rozhodne uživatel webových stránek, které soubory cookies Canpol použije.

Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.