{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Aktuality

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ -  SOCIÁLNÍ SÍTĚ

!!Milé maminky, vážení fanoušci,!!

rádi bychom vás upozornili, že od 1.1.2023 došlo ke sloučení poboček, které jsou výhradními distributory značky Canpol babies v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Tyto trhy budou nyní obsluhovány centrálně českou pobočkou firmy Canpol Sp. z o o. 

Z tohoto důvodu jsme pod záštitou naší mateřské společnosti Canpol Sp. z o o. zřídili zcela nové facebook stránky Canpol babies, které jsou nově jedinými oficiálními facebook stránkami značky Canpol babies  ve výše zmíněných zemích (Slovensko, Maďarsko):

Nové stránky ponesou tyto názvy:

Canpol babies Slovakia

Canpol babies Hungary

Za původní facebook stránky s názvy Canpol babies Slovensko/Canpol babies Magyarország neručíme, mohou vykazovat zastaralé, nepřesné a zavádějící informace a nejsou to oficiální stránky naší značky.

Na nových oficiálních facebook stránkách budeme opět přinášet novinky o produktech i kolekcích, rady a doporučení pro maminky, vše o kojení, krmení i péči o miminka a nebudou chybět ani soutěže. Toto oznámení jsme pod záštitou společnosti Canpol Sp. z o o. umístili také sem na oficiální webové stránky canpolbabies.com, dále na facebook stránky distributora pro Českou republiku Canpol babies Česká republika, u kterých se nic nemění. Velice nás tato situace mrzí, ale věříme, že se opět potkáme na nových stránkách.

Budeme velice rádi, když se k nám znovu připojíte a původní stránky si pro jistotu odhlásíte ze sledování, neboť se již nejedná o oficiální stránky společnosti Canpol Sp. z o o.

Dále nás můžete sledovat také na nových profilech značky Canpol babies na Instagramu:

@canpolbabies_slovakia

@canpolbabies_hu

Původní instagramové profily s názvy @canpolbabies_slovensko a @canpolbabies_magyarorszag již nemají se značkou Canpol babies nic společného.

Brzy spustíme jako omluvu na obou nových oficiálních facebook stránkách velkou soutěž o zajímavé ceny, určitě nás sledujte!

V případě nejasností můžete kdykoliv kontaktovat Marketing managerku značky Canpol babies pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko -  Moniku Šnajdrovou, [email protected], +420 703 144 311 , nebo využít e-mailový kontakt přímo na mateřskou společnosti Canpol Sp. z o o. email: [email protected]

Děkujeme a v tuto chvíli bychom vás všechny moc poprosili o sdílení tohoto prohlášení na vaše profily, případně informování dalších maminek či fanoušků.

DĚKUJEME!

Monika Šnajdrová
Marketing manager CZ+SK+HU

 

OZNÁMENÍ

 

 Společnost MALEWO Havířov, s.r.o., se sídlem Těšínská 445, 739 34 Šenov, Česká republika, IČO: 25380257, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 16818 (dále jen „MALEWO“),

tímto informuje o záměru realizovat přeměnu formou přeshraniční fúze sloučením (dále jen „Fúze“), a to se slovenskou společností CANPOL Slovakia, s.r.o., se sídlem Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47420065, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: nebyla doposud přidělena (dále jen „CANPOL“; „Zúčastněné společnosti“), přičemž

 v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“) zveřejňuje toto oznámení o:

1. Uložení projektu Fúze do Sbírky Listin MALEWO tímto oznamuje uložení projektu Fúze do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 16818.

2. Upozornění pro věřitele společnosti MALEWO

MALEWO tímto upozorňuje věřitele na jejich práva podle ustanovení § 59l a § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.

Věřitelé společnosti MALEWO, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a společností MALEWO k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost MALEWO neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé

a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení;

b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele; nebo

c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost MALEWO není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající vlastníkům těchto vyměnitelných či prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

3. Upozornění pro věřitele dle § 59l Zákona o přeměnách Identifikační údaje Zúčastněných společností ve smyslu § 59l písm. a) Zákona o přeměnách jsou uvedeny v záhlaví tohoto oznámení.

Ve smyslu § 59l písm. b) Zákona o přeměnách tímto Zúčastněné společnosti uvádí, že údaje a listiny o CANPOL jsou uvedeny, resp. založeny v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: nebyla doposud přidělena. Věřitelé a společníci CANPOL jako zahraniční společnosti zúčastněné na Fúzi mohou uplatňovat následující práva:

a) v souladu s ustanovením § 69aa odst. 5 sl. obchodního zákoníku, mají věřitelé CANPOL, kteří mají ke dni schválení Projektu vůči ní nesplatné pohledávky, právo požadovat, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo přiměřeně zajištěno, přičemž pokud se s CANPOL nedohodnou, o přiměřeném zajištění rozhodne soud. Zajištění se považuje za přiměřené vždy, pokud se do notářské úschovy složí peněžitá hotovost ve výši pohledávky označené věřitelem; a

b) v souladu s ustanovením § 218f sl. obchodního zákoníku mají věřitelé, kteří budou mít ke dni účinnosti Fúze vůči některé ze Zúčastněných společností nesplatné pohledávky, právo do šesti měsíců ode dne zápisu Fúze v obchodním rejstříku požadovat, aby bylo dostatečným způsobem zajištěno splnění jejich neuhrazených pohledávek, a to pokud se v důsledku Fúze zhorší vymahatelnost jejich pohledávek. Toto právo nemá věřitel, jehož pohledávka je již přiměřeně zajištěna.

Věřitelé, společníci a akcionáři Zúčastněných společností mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých právech na adresách výše uvedených sídel Zúčastněných společností.

MALEWO Havířov, s.r.o.

Zápis v plném znění v obchodním věstníku zde: OV06812456-20221228

 

Ocenění

Dětská značka Canpol babies získala v průběhu let řadu ocenění od prestižních institucí, byznys měsíčníků i nejčtenějších polských časopisů pro rodiče. Měsíčník Puls Biznesu opakovaně udělil Canpol cenu Business Gazelle pro nejdynamičtěji se rozvíjející společnost a časopis Forbes nám třikrát udělil ocenění Forbes Diamond za výrazné zvýšení naší tržní hodnoty. V roce 2008 se Canpol umístila na třetím místě v kategorii nepotravinářských výrobků v žebříčku nejlepších polských značek deníku Rzeczpospolita. Canpol rovněž obdržela evropskou medaili od Výboru pro evropskou integraci a také titul „Vynikající vývozce roku“, který uděluje Polské sdružení vývozců. V minulých letech byly výrobky Canpol babies oceněny měsíčníky Dziecko, Twój Maluszek a Mam Dziecko.

Dziecko

- Nejlepší výrobek 2004: 3. místo v anketě čtenářů za Canpol babies chrastítka

Svět přátelský k dětem

- vyznamenání za hračky Canpol babies

Celostátní ekonomické fórum pro malé a střední podniky

- Čelný představitel podnikatelského odvětví

Dziecko

- Nejlepší výrobek 2005: 3. místo v anketě čtenářů
- příslušenství k balónům
- Nejlepší výrobek roku 2005: ocenění expertů
- titul Inovace roku pro univerzální ohřívač

Rodiče

- Rodiče doporučují Hvězdnou sadu 2004/2005

Evropská medaile

- kulatý silikonový dudlík

Mam Dziecko

- ocenění Super výrobek 2006 za systém krmení

Dziecko

- Nejlepší výrobek 2006: 2. místo Příslušenství k balónu, 3. místo Hrací deka

Vynikající vývozce roku 2006

- Lahve se silikonovou savičkou

Business Gazelle

- cena měsíčníku Puls Biznesu

Rzeczpospolita

- 9. místo v nepotravinářské kategorii v žebříčku Rzeczpospolita pro nejlepší polské značky roku 2007

Twój Maluszek

- nádobí z kolekce Country se umístilo v žebříčku Oblíbených výrobků Twój Maluszek

Dziecko

- 3. místo ve čtenářské anketě Nejlepší výrobek za Canpol babies edukační hrací deky, lahve, silikonové dudlíky a lžíce se silikonovou koncovkou

Business Gazelle

- cena měsíčníku Puls Biznesu

Forbes Diamonds

- nominace v prestižním žebříčku Diamond měsíčníku Forbes

Rzeczpospolita

- 3. místo v kategorii nepotravinářských výrobků v žebříčku Rzeczpospolita pro nejlepší polské značky roku 2008

Twój Maluszek

- barevná sada nádobí Canpol babies vyrobená z melaminu se umístila v žebříčku Oblíbených výrobků Twój Maluszek za rok 2008 v kategorii nádobí

Dziecko

- Nejlepší výrobky pro děti 2008 – kouzelný hrneček: 3. místo v kategorii kojeneckých doplňků

Business Gazelle

- cena měsíčníku Puls Biznesu

Forbes Diamonds

- nominace v prestižním žebříčku Diamond měsíčníku Forbes

Rzeczpospolita

- 7. místo v nepotravinářské kategorii v žebříčku Rzeczpospolita pro nejlepší polské značky roku 2009

Mam dziecko

- ocenění Super výrobek časopisu Mam dziecko za misku UFO – první místo v kategorii potřeb pro krmení

Rzeczpospolita

- 5. místo v nepotravinářské kategorii v žebříčku Rzeczpospolita pro nejlepší polské značky roku 2010

Forbes Diamonds

- umístění mezi vítězi v prestižním žebříčku měsíčníku Forbes

Zlatý OTIS

- nominace za silikonový zubní kartáček na prst pro Canpol babies

Consumer Laurel

- ocenění výrobku Canpol babies v hlasovací kategorii „Podnikání“ (tematická příloha novin „Rzeczpospolita“)

Dziecko

- 2. místo v anketě čtenářů časopisu Dziecko, Nejlepší výrobek roku 2012 za lahve EasyStart

Mam dziecko

- ocenění Super výrobek za Hebounký a suchý župan - uznání v kategorii „pro rodinu“

Your Baby

- sada plastového nádobí získala titul Oblíbený výrobek vašeho dítěte za rok 2012 v kategorii nádobí

Rzeczpospolita

- 8. místo v kategorii nepotravinářských výrobků v žebříčku novin „Rzeczpospolita“ pro nejhodnotnější polské značky.

SPOLEČNOST ROKU

Branża Dziecięca

- 1. místo v anketě časopisu a titul Firma roku v kategorii dětských produktů za rok 2013.

Eagles of Export of Mazovia

Titul nejdynamičtějšího vývozce Mazovského vojvodství za rok 2014 podle deníku Rzeczpospolita

Business Gazelle

- cena měsíčníku Puls Biznesu

Mamo, To Ja

- HIT časopisu Mamo, To Ja – „to nejlepší pro děti za rok 2014“ v kategorii „Nejlepší lahev“ za láhev EasyStart Forest Friends.

Mam dziecko

- ocenění Super výrobek Mam dziecko za produkty z kolekce Fruits.

Ernst & Young

- Soutěž Podnikatel roku: postup do FINÁLE v kategorii výroba a služby.

Rzeczpospolita

- 6. místo v kategorii nepotravinářských výrobků v žebříčku Rzeczpospolita pro nejhodnotnější polské značky.

Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.