{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Canpol babies Bezkontaktní infračervený teploměr EasyStart

Symbol: 5/300

Canpol babies Bezkontaktní infračervený teploměr EasyStart

Symbol: 5/300

Bezkontaktní infračervený teploměr EasyStart od Canpol babies zaručuje rychlé a přesné měření teploty, kdykoli to potřebujete. K dosažení přesných výsledků stačí jedna sekunda. Zařízení současně interpretuje měření teploty a signalizuje jej barvou. Ideální pro nejmenší děti. Umožňuje diskrétní měření během spánku a čitelný podsvícený displej usnadní používání teploměru i v noci. Díky vestavěné paměti můžete snadno vidět výsledky posledních 25 měření. Teploměr lze použít k měření teploty těla a předmětů, tekutin, pokrmů a prostředí. V případě potřeby tedy můžete snadno kontrolovat teplotu dětského jídla nebo vody ve vaně. Pohodlný, praktický tvar a intuitivní ovládání zaručují pohodlí při používání. Je nezbytným produktem v každé domácí lékárničce a také ve výbavičce pro miminko.

Přečtěte si více Kolaps

Rychlé a přesné měření teploty za 1 sekundu!

Bezkontaktní – zaručuje diskrétní měření i během spánku.

Bezpečné a hygienické užívání.

Pohodlný, praktický tvar a intuitivní ovládání zaručují pohodlí při používání. 

Čitelný, podsvícený LCD displej - usnadňuje vyobrazení výsledku ve tmě.

Automatické vypnutí. (> 10 sekund v pohotovostním režimu).

Čitelný, podsvícený LCD displej - usnadňuje vyobrazení výsledku ve tmě.

Pamatuje si posledních 25 měření.

Doplňující informace

Teploměr má snadno čitelný LCD displej.
Žluté podsvícení znamená horečku nízkého stupně a zelené, že teplota je normální.
Rozsah měření 32,0-43 °C. Přesnost až 0,2 °C.
Hmotnost teploměru s baterií: cca 76 g
Rozměry: 142,5 mm × 38 mm × 40 mm.
Poznámka! Teploměr není odolný proti nárazu. Nesmí se opařit ani dezinfikovat.

 

Jak používat

Před prvním použitím zkontrolujte stav teploměru. Teploměr lze použít doma, na klinikách a v nemocnicích. Teploměr nepoužívejte, pokud byl poškozený. Teploměr vždy použivejte v rozsahu teplot 5 ° C až 40 ° C (41 ° F až 104 ° F) a relativní vlhkosti 15 až 93%. Teploměr vždy skladujte na chladném a suchém místě -20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F) a relativní vlhkosti 15 % až 93 %. Před měřením teploty musí teploměr a subjekt zůstat ve stabilním prostředí po dobu nejméně 30 minut. Vyhněte se přímému slunečnímu záření. Je klinicky prokázáno, že tento teploměr poskytuje přesné měření teploty. Mějte však na paměti, že přesnost nelze zajistit, pokud teploměr není čistý. Před měřením zkontrolujte, zda je sonda čistá. Pokud předpokládáte, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. Doporučuje se také vyměnit baterii, i když je zařízení stále v provozu. Zařízení není vodotěsné. Neumývejte přístroj pod tekoucí vodou a neponořujte jej do vody. K čištění teploměru použijte měkký, suchý hadřík. POZNÁMKA! Teploměr nevyzařuje žádnou infračervenou energii. Pamatujte, že vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zvláště pokud je teploměr používán s dětmi nebo osobami s postižením nebo v jejich blízkosti.

Poradenství
Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.