{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Rodzice (103 Wątki)

Świadczenia chorobowe – zmiany od 2022 roku

Data utworzenia : 2022-01-06 00:43 | Ostatni komentarz 2022-04-18 16:22

madziia88

846 Odsłony
69 Komentarze

Zebrałam kilka najważniejszych zmian odnośnie zasiłków chorobowych po zmianie przepisów - może się komuś przyda

 

Zasiłek za okres pobytu w szpitalu – według nowych przepisów będzie przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a nie jak obecnie w wysokości 70% tej podstawy.

 

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku –według nowych przepisów podstawa wymiaru zasiłku nie będzie ustalana na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie będzie przerwy albo przerwa będzie krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Dotychczas było tak, że aby obliczyć na nowo podstawę wymiaru zasiłku, przerwa w pobieraniu zasiłków musi wynosić co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

 

Ustalanie okresu zasiłkowego - okres zasiłkowy wynosi 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Przy czym po zmianie przepisów do tego samego okresu zasiłkowego oprócz nieprzerwanych okresów niezdolności do pracy, będą wliczane także wszystkie okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni, nawet jeżeli będą spowodowane różnymi chorobami. Dotychczas było, że jeżeli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni. Od tego roku (2022) nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

 

Okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia - Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów.

Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

2022-04-18 16:22

albo mąż w pracy może cię dopiąć do ubezpieczenia 

2022-04-17 06:48

[email protected] 

Sorki teraz dopiero przeczytałam że umowa Ci się skończyła że nie jesteś zatrudniona. To tak rzeczywiście tak może być. Chyba że się w PUP zarejestrujesz się to oni ubezpieczają 

2022-04-16 14:08

Też tak mi się wydaje chyba że skończyła ci się umowa i przejął macierzyński ZUS

2022-04-15 21:00

[email protected] nie może tak być. Przecież jesteśmy zatrudnieni mamy umowę jesteśmy na macierzyńskim więc nie może tak być że nie jesteśmy ubezpieczeni

2022-04-15 09:12

pierwsze słyszę o czymś takim 

2022-04-13 21:14

Co do swiadczen , to dowiedziałam się że będąc na zasiłku macierzyńskim ZUS nas nie ubezpiecza 🙈 Skończyła mi się umowa i całkowicie przejął mnie ZUs

2022-02-26 21:57

Najważniejsze że nie daje popalić 

2022-02-25 21:10

wczoraj była bardzo niska energia i więcej chciała sie przytulać leżeć niż bawić 

wieczorem to sama o 19 sie polozyla i odleciała podałam jej na śpiocha mleka miała 37,4 wypiła wszystko apetyt miała cały dzien

dziś wstała po 6 ale w loku lezalysmy do 11 :L

drzemka tez w normie i juz więcej Energi ale bardzo grzeczna 

obeszło sie narazie bez przeciwbólowych 

Bądźmy w kontakcie!

Interesują Cię najnowsze informacje o naszych produktach? Zapisz się do naszego Newslettera już teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa (dalej Canpol lub Spółka). ROZWIŃ ZWIŃ

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącej rejestracji i korzystaniu z profesjonalnego forum internetowego przeznaczonego wyłącznie dla pielęgniarek oraz położnych, zamieszczonego na stronie https://canpolababies.com

Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowania danych w celu zabezpieczenia Spółki na wypadek ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. Podanie danych przy rejestracji nie jest obowiązkowe, ale

Canpol będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol. Ponadto Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Canpol będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z forum internetowego do czasu wyrejestrowania się przez Ciebie z tego forum oraz po Twoim wyrejestrowaniu dla celów archiwizacyjnych i w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego przez okres 3 lat.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430.