result.title | striphtml
{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Syn z racji tego, że się przedwcześnie urodził korzystał z WWR – wczesnego wspomagania rozwoju, polegającego na wzmocnieniu ruchowym do momentu postawienia pierwszych kroków. Wraz z tym przełomowym krokiem przeszliśmy na inne formy wspomagania rozwoju.

Zajęcia terapeutyczne:

1. Dogoterapia, gdy mamy do czynienia z nadwrażliwością na dotyk, polega ona na wspomaganiu rozwoju dziecka z udziałem przeszkolonego w tym temacie psa. Pozwala to dziecku na oswojenie się oraz terapię terapeutyczną.
2. Biofeedback, jest to tzw. „trening mózgu”, który pozwala dziecku osiągnąć lepszą koncentrację, zwiększyć jego uwagę, pobudzić jego kreatywność oraz poprawić pamięć.
3. Terapia Behawioralna, polega na rozwijaniu umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
4. Sensoplastyka, zajęcia, które mają na celu zminimalizowanie nadwrażliwości u dziecka poprzez zabawę przedmiotami za pomocą dotyku np. makaronem, piaskiem czy też mąką. Dzięki niej stymulowane są praktycznie wszystkie zmysły, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój dziecka. Jednocześnie pozwalają na zabawę w grupie.
5. Lodopeda, dzięki tym zajęciom logopeda jest w stanie stwierdzić zaburzenia rozwoju mowy dziecka, oraz naprowadzać go na właściwe tory.

Zajęcia aktywizujące

1. Gimnastyka korekcyjna, dzięki indywidualnie dobranym zestawom ćwiczeń przyczyniamy się do prawidłowej postawy dziecka.
2. Zajęcia logarytmiczne, połączeniu umiejętności ruchowych i słuchowych dziecka, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój komunikacji językowej.
3. Zajęcia teatralne, dzięki tym zajęciom pobudzi się u dziecka wyobraźnia, fantazja oraz wrażliwość.
4. Zajęcia rytmiczno – muzyczne, dzięki tym zajęciom dziecko pozna świat muzyki.

Warto uczestniczyć w takich zajęciach, gdyż dają one szerokie spectrum rozwojowe oraz pozwalają rodzicom poszerzyć horyzonty w kwestii wychowywania dzieci poprzez zabawę.

Komentarze do porady

Sprawdź, jak oceniły inne mamy
Komentarze do porady
Poprzedni {{ pageNumber }} {{ pageNumber }} Kolejny

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Poprzedni {{ pageNumber }} {{ pageNumber }} Kolejny