{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Rozvoj

Asi si hovoríte, kedy vaše dieťa začne rozprávať. Ako rýchlo sa to stane a bude to modelový vývoj – podľa knihy? Alebo ste sa možno začali obávať, keď ste svoju kolegyňu začuli: „Taký veľký a ešte nerozpráva!“ Nevšímajte si názory iných! Prečítajte si moje rady a až potom analyzujte, či sa naozaj potrebujete obávať.

Etapy vývoja reči:

Po prvom mesiaci: vrkanie

– zvuky: „grr“, „hrr“

– najskôr nevedome, po niekoľkých týždňoch to dieťa začne robiť vedome

– touto fázou prechádza každé dieťa (aj deti s poruchou sluchu)

Dôvod na obavy

Ak dieťa začne vrkať a potom náhle prestane na dlhý čas (niekoľko týždňov), obráťte sa na lekára. Pre každý prípad nariadi vyšetrenie sluchu. Pred návštevou lekára môžete sluch otestovať sami, napr. hlasným klopaním na stenu alebo pustením niečoho na podlahu. Dieťa by na to malo reagovať.

4-9 mesiacov: bľabotanie

– prvé hrdelné zvuky, reťazce samohlások: „aaaa“, „eeee“, „oooo“, „errrh“

– opakovanie počutých zvukov, jednotlivých slabík: „ma“, „ta“, „ba“, „da“

– reťazce slabík: „ta-ta-ta“, „ma-ma-ma“, „ba-ba-ba“, „da-da-da“

Je to čas učenia sa správnej polohy pier a jazyka, zvukov jednotlivých hlások, napodobňovania intonácie. Bábätko nerozumie tomu, čo „hovorí“, a preto to ešte nie je reč.

Po 6. mesiaci: dieťa začne reagovať na svoje meno.

10 – 18 mesiacov:

– priraďovanie zvukov k osobám, napr. „kde je babka?“ Dieťa sa pozerá na správnu osobu, t. j. rozumie tomu, čo sa hovorí. Toto je už typ reči, porozumenie je pasívna reč.

– priraďovanie zvukov k činnostiam, napr. „zakývaj pá-pá“ Bábätko zamáva rukou, aj to je druh reči (pasívna reč).

– prvé „slová“, napríklad „jé, jé“ Opakovanie je aktívna reč.

– 11 – 14 mesiacov: objavujú sa prvé slová

– 12-mesačné dieťa vie povedať asi 2 – 3 slová, napríklad: „mama“, „tata“, „baba“, „daj“, „pá“, „bú“

– začnú sa objavovať slová špecifické len pre vaše dieťa Tieto slová sú vytvorené zjednodušením slov, ktoré dieťa ešte nevie správne vysloviť.

Keď dieťa začne samo chodiť, môže sa stať, že rozprávanie na chvíľu odloží na druhú koľaj. Je to však prechodné štádium.

18 – 24 mesiacov:

– prvé krátke vety, napr. „baba daj“

– používa svoje meno, keď hovorí o sebe

– nadmerné používanie slova „nie“ (obdobie vzdoru)

Každé dieťa rozvíja reč vlastným tempom.

Nie každé dieťa sa vyvíja „podľa knihy“, ale to neznamená, že niečo nie je v poriadku. Pýtala som sa špecialistu a povedal mi, že u zdravého dieťaťa sa môže každé štádium posunúť aj o pol roka!

Oneskorenie expresívneho jazyka vyplýva z individuálneho tempa a rytmu vývinu dieťaťa. Zmizne s dozrievaním nervového systému.

Aké sú príznaky?

– počiatočný nedostatok reči sa vyskytuje do 1,5 – 2 rokov veku

– oneskorenie vo vývine reči vymizne okolo 4 – 5 rokov

– toto meškanie nevyžaduje odbornú pomoc

Tieto príznaky nemajú vplyv na ďalší vývoj dieťaťa.

Oneskorený vývoj reči sa vyskytuje:

– u detí rodičov, ktorí sami tiež začali rozprávať neskoro (25 – 30 %),

– u dojčiat podstupujúcich rehabilitáciu, ktoré napredujú v motorickom vývoji,

– hlavne u chlapcov. Vyskytuje sa dokonca dvakrát až trikrát častejšie ako u dievčat.

– u dojčiat, s ktorými sa rodičia nerozprávajú dostatočne (nedostatočný alebo nesprávny jazykový vzor) alebo naopak rozprávajú príliš veľa (nadmerná stimulácia).

Oneskorenie expresívneho jazyka (t. j. vývoj individuálnym tempom) je charakterizované narušením jazykového prejavu pri jeho správnom porozumení (správna pasívna reč). Ak teda vidíte, že vaše dieťa reaguje na to, čo hovoríte, môžete vylúčiť patologické oneskorenie.

Sledovaním a pozorovaním vývinu reči u dieťaťa však môžete dieťa podporovať a reagovať, keď máte obavy. Poraďte sa s lekárom, pretože problémy s rečou môžu súvisieť napr. s poruchou sluchu, nesprávnou stavbou rečových orgánov, poškodenými periférnymi nervami, mentálnym postihnutím, duševnými poruchami.

Návšteva logopéda

Prekvapím vás! V prípade potreby môžete tohto špecialistu navštíviť už s dojčaťom. Logopéd by mal pracovať s dieťaťom, keď:

– má problémy so sluchom

– dýcha ústami (a nie je prechladnuté)

– pohyb jazyka je obmedzený (môže to byť spôsobené krátkou uzdičkou a vtedy je nutný chirurgický zákrok)

– dáva si jazyk medzi zuby

Zaujímavosť:

Dieťa sa začína učiť jazyk už v tele matky. Od 3. mesiaca počuje bábätko v mamičkinom brušku zvuky zvonku. Vtedy sa vyvíjajú rečové orgány a mozog. Potom sa môžete začať so svojím dieťaťom nežne rozprávať; bude si pamätať tón a melódiu vášho hlasu.

Chcete vedieť, ako rozvíjať reč svojho bábätka? Prečítajte si naše rady v článku „Výuka rozprávania od narodenia“: http://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/19/317

Pridať radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.