{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Kontakt 

Máte nejaké otázky týkajúce sa našich produktov?
Napíšte nám. Ponúkame naše skúsenosti, rady a pomoc.
Skôr než nám napíšete, prečítajte si našu príručku, v ktorej nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

Neváhajte nám zavolať

+420 731 444 660

Služby zákazníkom sú k dispozícii od 8:00 do 15:00

Sídlo spoločnosti:

Canpol Central Europe, s.r.o.

Vítkovice 3047

703 00 Ostrava-Vítkovice

Česká republika

Kontakt na obchodných zástupcov

Júlia Malinovská 

Región VÝCHOD

tel.: +421 945 451 886

Klarisa Csenteová 

Región JUH + Bratislava

tel.: +421 945 508 958

 

Napíšte nám

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať:
• na účely plnenia zmluvy o poskytovaní elektronických služieb zahŕňajúcich webovú lokalitu na adrese https://lovibaby.com.
Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, kde oprávnený záujem zahŕňa archiváciu údajov s cieľom zabezpečenia prípadných nárokov vyplývajúcich z občianskeho práva, a článok 9 ods. 2 písm. e) GDPR v situáciách, keď webovú lokalitu používate na vlastné zverejňovanie informácií týkajúcich sa vášho zdravotného stavu alebo akýchkoľvek iných osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 GDPR. Poskytnutie údajov nie je povinné, ale je potrebné na dokončenie registrácie a používanie služieb webovej lokality. 
• na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu, ak vyjadríte súhlas so zasielaním bulletinu.
Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene a v prospech spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon.
Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám. 

Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať:
• počas trvania vášho používania webovej lokality, kým nezrušíte svoju registráciu na webovej lokalite, a po vašom zrušení registrácie na účely archivácie a zabezpečenia prípadných nárokov vyplývajúcich z občianskeho práva počas obdobia 3 rokov. 
• Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas s ich spracúvaním.

Aké máte práva?
Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami.
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).
Kontakt 

Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás:
Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884

Potrebujete viac informácií o produktoch? Stiahnite si náš katalóg!

Potrebujete viac informácií o produktoch? Stiahnite si náš katalóg!

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.