{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Výchova

Keď som bola tehotná, premýšľala som o tom, ako by som chcela vychovávať svoje dieťa. Ako by som chcela, aby sa správalo, aké vlastnosti by malo mať. Výsledkom bolo 5 vlastností, nad ktorými som uvažovala najčastejšie: samostatný, disciplinovaný, priateľský, empatický a kreatívny. A to posledné ma zaujalo najviac, ako sa dá vychovať kreatívne dieťa? Je taký predmet v škôlke alebo škole? Nie, zatiaľ nie, aspoň nie v Poľsku. Začala som hľadať nepovinné aktivity pre bábätká, čítať noviny, sledovať programy a pýtať sa inštruktorov na kurzoch rozvíjajúcich kreativitu u detí. Nižšie uvádzam závery z môjho výskumu.

1. Nechajte dieťa predstavovať si a fantazírovať. Predstavovanie si vecí je prirodzená činnosť, ktorá „robí prvé kroky“ (začína sa rozvíjať) u detí od 1 do 3 rokov. Vašou úlohou nie je poprieť čokoľvek, čo vaše dieťa povie alebo vymyslí. Neposmievajte sa tomu, aj keď sa vám to zdá smiešne. Nechajte svoje dieťa fantazírovať. Prečo? Aká je úloha predstavivosti pri stimulácii kreativity? Ľudia s bohatou predstavivosťou ju využívajú na netradičné riešenie problémov. Spojením vedomostí, skúseností a predstavivosti vznikajú nové a úžasné riešenia. Počas detstva predstavivosť pomáha vymýšľať napr. nové hry. Vaše dieťa nebude nariekať, že nemá čo zaujímavého robiť. Aj keď je drobec sám (jedináčik alebo jeho súrodenci sú oveľa mladší), vždy si nájde spôsob, ako sa zabaviť. Predstavivosť pomáha dieťaťu vidieť v mysli, čo bude neskôr napríklad stavať alebo kresliť.

2. Nechajte dieťa, aby malo imaginárneho kamaráta. Táto časť nadväzuje na predchádzajúcu, keďže práve deti s bohatou fantáziou majú imaginárnych kamarátov. Prečo by ste to mali dovoliť? Je to naozaj dobré pre vaše dieťa? „Neviditeľný“ kamarát pomáha vášmu dieťaťu rozvíjať nielen jeho kreativitu, ale aj jazyk. Dieťa sa so svojím „kamarátom“ veľa rozpráva a všetky novinky potom odovzdáva rodičom.

3. Nechajte ho nerobiť nič, t. j. nesnažte sa vyplniť mu každú chvíľu aktivitami alebo úlohami. Takáto chvíľa je časom na rozvoj kreativity u dieťaťa. Je to čas, kedy dieťa nemusí nič robiť. Keď má čas cítiť sa slobodne a uvoľnene, vtedy začne premýšľať, neobmedzuje sa v hľadaní spôsobov, ako sa baviť. Ako som už písala, dieťa si môže vymýšľať vlastné hry. Takéto hry sa nemusia nevyhnutne podobať na akúkoľvek hru, ktorú poznáte. Môže to byť niečo nové, čo presahuje predchádzajúce schémy. Čo môžete v takejto situácii robiť? Prijmite hry, ktoré dieťa vymyslí (samozrejme za predpokladu, že nepredstavujú riziko pre jeho bezpečnosť). Povzbudzujte k experimentovaniu, keď vidíte, že dieťa hľadá nové spôsoby použitia nejakej hračky. Neukazujte mu hneď správnu cestu. Dovoľte mu, aby samo skúšalo a objavilo niektoré veci. Možno vás vaše dieťa prekvapí novým spôsobom alebo hrou?

4. Nechajte dieťa robiť určité veci po svojom. Keď sa spolu hráte, nechajte ho robiť rôzne veci tak, ako ich vie robiť. Sledovať dieťa a hovoriť „toto je zlé“, „to je nesprávne“ nemá zmysel. Napomínaním dieťa len odradíte od nových pokusov. Keď niečo kreslí, nechajte ho si kresliť, čo chce, nevyberajte mu námet ani farby. Rovnaké pravidlo platí pre tvarovanie alebo vystrihovanie. Nediktujte dieťaťu, čo má robiť. Ak si vyberie hračku, s ktorou sa chce hrať, nevnucujte mu inú. Nechajte ho používať vlastné metódy, nápady a riešenia. Nerobte veci namiesto neho, je lepšie, ak si dieťa nemotorne nalepí niečo na papier, než ak to urobíte vy. Samozrejme, môžete dieťaťu navrhovať hračky alebo hry, ale nevnucujte mu ich; ak sa s niečím nechce hrať, nechajte to tak. Skúste to znova o chvíľu.

5. Nezasypávajte dieťa množstvom hračiek. Narodeniny, Vianoce a izba je plná hračiek, ktorých sa dieťa ani nedotkne. Niekedy nemá zmysel míňať kopu peňazí za drahé hračky, keď kreativitu môžete rozvíjať s tým, čo máte doma. Spolu s dieťaťom si môžete vyrobiť hračku z čohokoľvek, čo máte poruke. Môžete použiť hračky, ktoré už máte doma. Na väčšinu hier, ktoré zapájajú fantáziu, skutočne nepotrebujete hračky z obchodu. Hra na divadlo? Hračky nech sú herci a scéna môže byť vyrobená zo stoličiek a deky. Organizujete orchester? Ako nástroje môžete použiť hrnce a panvice. Hľadanie nového využitia starých vecí rozvíja kreativitu a vyvoláva pozitívne emócie.

Na konci svojho hľadania som zistila, že to nakoniec nie je také ťažké. Mnohé z týchto pravidiel som aj tak plánovala uplatniť. Niektoré rady mi pomohli pozrieť sa na výchovu z iného uhla pohľadu. Verím, že to, čo som napísala, bude pre vás tiež zaujímavou skúsenosťou.

Pridať radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.