{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Výchova

Chceli by ste, aby vaše dieťa bolo v budúcnosti samostatné a pomáhalo vám doma. Pýtate sa, kedy ho môžete začať učiť disciplíne a starať sa o poriadok, napr. v jeho izbe? Sledujete dieťa a hovoríte si: „Ešte je príliš malé na to, aby upratovalo, pozbieram mu kocky ja. Po uprataní celého domu je to naozaj nič.“ Nezabúdajte, že s upratovacími hrami môžete začať naozaj skoro! Upratovanie zvládnete aj spolu!

Prispôsobte prvé úlohy veku dieťaťa

Koľko rokov má vaše dieťa? Prispôsobte prvé úlohy jeho veku a urobte z nich zábavu. Keď mala moja dcéra jeden rok, rada sa hrala s kockami. Po hraní sme ich spolu dali do škatule a potom to robila sama. Počas upratovania som neustále opakovala: „Daj kocku do škatule. Teraz dáme do škatule zelenú kocku. Tu je ďalšia, daj ju, láska, do škatule...“.

Keď sa mi počas vysávania motala pod nohami a snažila sa pomáhať, pomyslela som si, že by som mohla využiť jej energiu. Kúpila som si špeciálny malý a bezpečný hračkársky vysávač. Teraz upratujeme spolu, každá s vlastným vysávačom. Rovnako to bolo so zmetákom a lopatkou. Pokúsila sa mi brať pomôcky na upratovanie, ale boli pre ňu príliš veľké a ťažké. V hračkárstve som našla ľahké plastové čistiace pomôcky pre deti. Ak nechcete kupovať nové hračky, stačí dať svojmu drobcovi navlhčenú handričku a môže napodobňovať utieranie prachu z nábytku.

V skutočnosti je to len niekoľko príkladov, ako sa riadiť potrebami dieťaťa. Skúste ich napĺňať a zamyslite sa nad tým, ako môžete spoločne tráviť čas zábavou a učením sa.

Keď má dieťa už 3 roky, skúste spoločne upratať jeho skriňu. Ukážte mu, kam si má dať ponožky, tričká, tepláky atď. Večer môže dať svoje špinavé oblečenie do koša na pranie. Dávajte mu čoraz náročnejšie úlohy a berte jeho chyby a nedokonalosti s rezervou.

Čím je dieťa staršie, tým je upratovanie účinnejšie. Pripomeňte dieťaťu, aby si po skončení hrania po sebe upratalo, aby sa to stalo jeho zvykom, prirodzenou činnosťou. Nepopravujte veci, ktoré dieťa neupratalo úplne poriadne. Pochváľte jeho snahu a hrajte sa s ním. Vďaka tomu sa dieťa bude ochotnejšie zúčastňovať upratovania a zlepší sa jeho výkon.

Premena upratovania na zábavu

Pamätajte! Hra je pre rozvoj dieťaťa veľmi dôležitá. Motivujte ňou dieťa aj k upratovaniu:

1. „Prvý vyhráva“ – pretekajte medzi sebou, zistite, kto ako prvý dá kocky do škatule.

2. „Kontroluj ma“ – položte hračku na iné miesto ako zvyčajne a spýtajte sa dieťaťa: „Patrí auto sem? Ukáž mi, kde máš autá.“ Malý bude veľmi rád, keď vám môže pomáhať.

3. „Urob ako ja“ – teda hra na napodobňovanie. Ukážte dieťaťu aktivitu a požiadajte ho, aby urobilo to isté. Deti obľubujú napodobňovanie dospelých.

4. Vaše dieťa môže mať obľúbenú hru. Využite to a prispôsobte ju, aby ste ho naučili upratovacím zručnostiam.

Pamätajte na pravidlá a učenie upratovaniu bude potešením:

1. Premeňte učenie upratovaniu na zábavu.

2. Navrhnite rôzne, zaujímavé spôsoby hrania.

3. Riaďte sa potrebami a záujmami dieťaťa.

4. Prispôsobte úlohu veku dieťaťa. Vaše dieťa môže vykonávať len také činnosti, pri ktorých si rozhodne nemôže ublížiť.

5. Zo začiatku dieťaťu pomáhajte, ale neskôr ho nechávajte upratovať veci, napr. hračky, samo.

6. Nepopravujte každú prácu, ktorú dieťa nevykonalo presne.

7. Buďte tolerantná k jeho nedokonalým a prvým krokom v tejto oblasti.

8. Chváľte a vyzdvihujte všetko, čo robí dobre.

9. Buďte trpezlivá, pretože upratovanie môže malému zabrať veľa času.

10. Dávajte konkrétne a presné príkazy. Zložitosť príkazov prispôsobte veku vášho dieťaťa.

Pridať radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.