{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Care

When you prepare your baby for his night's sleep, try to eliminate distracting factors: street lights, rays of the rising sun, car headlights. Tight curtains or blinds should be installed in every nursery. If you live in a busy street, put the cot in a quiet corner, instead of by the window.

Don't teach him to sleep with the lights on - he won't be able to tell night from day. The sooner you get your baby used to dark rooms, the smaller is the risk of him becoming afraid of darkness. Lack of visual stimuli will help your baby soothe in the dark.

If you need some source of light in order to be able to change your child's nappy, feed him and control his sleeping, install a gentle nightlight plugged into the socket, and let your child's eyes get used to it before falling asleep.Don't talk to your baby or try to wake him during feeding and nappy changing. When you're done, put him back to the cot.

Establishing sleep habits is extremely important for the baby to sleep well. If the child is used to certain habits during day and night, he will feel more safe and fall asleep easier. Therefore, try to maintain the same functions in a certain order during day and night, and always put your baby to sleep at the same time. Let him know that night is for sleeping, not playing. During the day, try to spend time actively with your child so that he learns that fun and activities happen during daytime whereas night is meant for sleeping.

If the toddler is excited before sleeping, you can try to calm him down by humming a lullaby or switching on a melody from his favourite musical toy. However, avoid  using colourful mobiles as they could stimulate the baby's sight and encourage him to play instead of sleeping.

If you put your baby to bed during daytime, don't pretend that it's night - don't close the curtains or put the toddler's pyjamas on. Don't tiptoe around the baby, let him tell the shorter day nap from a long night's sleep.

Pridať radu

{{ review.author }}

{{ review.author }}

{{ review.publication }}
Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.