{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Canpol babies Bezkontaktný infračervený teplomer EasyStart

Symbol: 5/300

Canpol babies Bezkontaktný infračervený teplomer EasyStart

Symbol: 5/300

Bezkontaktný infračervený teplomer EasyStart zaručuje rýchle a presné odmeranie teploty vždy, keď to potrebujete. Na dosiahnutie presných výsledkov stačí jedna sekunda. Zariadenie zobrazí meranie teploty a signalizuje ho farbou. Ideálne pre najmenšie deti. Umožňuje diskrétne meranie počas spánku a čitateľný podsvietený displej uľahčuje používanie teplomera aj v noci. Vďaka vstavanej pamäti môžete jednoducho vidieť výsledky posledných 25 meraní. Teplomer sa môže používať na meranie teploty tela a predmetov, kvapalín a prostredia. V prípade potreby môžete jednoducho skontrolovať teplotu detskej stravy alebo vody vo vaničke. Pohodlný, praktický tvar a intuitívna obsluha zaručujú pohodlie pri používaní. Je nevyhnutnou súčasťou každej domácej lekárničky.

Čítať ďalej Zbaliť

Rýchly a presný – odmeranie teploty za 1 sekundu!

Bezkontaktný – zaručuje diskrétne meranie aj počas spánku.

Bezpečný a hygienický.

Farebná signalizácia výsledku – uľahčuje rýchle vyhodnotenie teploty.

Intuitívna prevádzka.

Automatické vypnutie (> 10 sekúnd v pohotovostnom režime).

Čitateľný podsvietený LCD displej – uľahčuje odčítanie výsledku v tme.

Pamäť na posledných 25 meraní.

Dodatočné informácie

Teplomer má ľahko čitateľný LCD displej.
Žlté svetlo znamená mierne zvýšenú teplotu a zelené svetlo signalizuje, že teplota je normálna.
Rozsah merania 32,0 – 43 °C. Presnosť do 0,2 °C.
Hmotnosť teplomera s batériou: približne 76 g
Rozmery: 142,5mm × 38mm × 40mm.
Poznámka! Teplomer nie je odolný voči nárazom. Nesmie sa zalievať vriacou vodou ani dezinfikovať.

 

Ako používať

Pred prvým použitím skontrolujte stav teplomera. Teplomer sa môže používať doma, v ambulanciách a v nemocniciach. Teplomer nepoužívajte, ak sa poškodil. Teplomer vždy používajte v rozsahu prevádzkových teplôt 5 °C až 40 °C a relatívnej vlhkosti 15 až 93 %. l Teplomer vždy skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote –20 °C až 70 °C a relatívnej vlhkosti 15 až 93 %. Teplomer a meraný objekt musia pred meraním teploty zostať v stabilnom prostredí aspoň 30 minút. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Tento teplomer je klinicky overený na presné meranie teploty. Upozorňujeme však, že presnosť nemožno zaručiť, keď teplomer nie je čistý. Pred meraním skontrolujte, či je sonda čistá. Ak predpokladáte, že zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Odporúča sa tiež vymeniť batériu aj vtedy, keď zariadenie stále funguje. Zariadenie nie je vodotesné. Zariadenie neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ho do vody. Na čistenie teplomera použite mäkkú, suchú handričku. POZNÁMKA! Teplomer nevyžaruje žiadnu infračervenú energiu. Nezabúdajte za každých okolností dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sa teplomer používa u detí alebo osôb s postihnutím alebo v ich blízkosti.

Rady
Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.