{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Canpol babies Kryty na elektrickú zásuvku 4 ks

Symbol: 13/100

Canpol babies Kryty na elektrickú zásuvku 4 ks

Symbol: 13/100

Praktická ochrana, ktorá blokuje prístup detí k elektrickým zásuvkám a účinne chráni pred zásahom elektrickým prúdom. Sú prispôsobené štandardným zásuvkám a kolíku. Dajú sa jednoducho a rýchlo zasunúť a vybrať pomocou kľúča, ktorý je súčasťou balenia. Výrobok je určený na opakované používanie. 4 kusy v balení.

  • Odporúčaný vek 0 m+ Odporúčaný vek 0 m+

Kryt zásuvky je vhodný pre všetky bežné zásuvky, ako aj pre uzemnené zásuvky.

Účinne chráni dieťa pred zásahom elektrickým prúdom.

Konštrukcia krytu na zásuvku umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Kryt môže odstrániť len dospelá osoba pomocou kľúča.

Vhodné na opakované používanie.

Dodatočné informácie

Balenie obsahuje 4 kľúče a kryty na zásuvku.
Upozornenie! Výrobok nie je hračka. Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte nepoužívané bezpečnostné zariadenia mimo dosahu detí. Pri prvých známkach poškodenia alebo opotrebovania by sa výrobok mal prestať používať.

Ako používať

Kryt na zásuvku chráni dieťa pred zásahom elektrickým prúdom. Prispôsobené štandardným elektrickým zásuvkám s uzemňovacím kolíkom. Vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii sa nachádza v otvore a nie je predmetom záujmu dieťaťa. Kľúč sa používa na vybratie krytu zo zásuvky. Kľúč nikdy nenechávajte v zásuvke. Výrobok pred každým použitím skontrolujte. Pri prvých známkach poškodenia alebo opotrebovania prestaňte používať. Výstraha! Výrobok nie je hračka. Kľúč a nepoužívaný zámok uchovávajte mimo dosahu dieťaťa. Nepoužívaný kľúč uchovávajte mimo dosahu dieťaťa.

Rady

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.