{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Canpol babies Obojsmerný detský monitor EasyStart Plus

Symbol: 77/101

Canpol babies Obojsmerný detský monitor EasyStart Plus

Symbol: 77/101

Zostaňte v kontakte s dieťaťom, aj keď ste v inej miestnosti. Detský monitor EasyStart má dosah do 50 metrov vnútri alebo 300 metrov vonku. Vďaka citlivému mikrofónu budete počuť každý zvuk vychádzajúci z okolia dieťaťa. Zariadenie má 5 úrovní hlasitosti prijímača, čo uľahčuje nastavenie frekvencie zvukov. Pomocou 5-stupňového ovládania citlivosti viete, či vás dieťa potrebuje okamžite alebo sa môžete naďalej venovať iným činnostiam.  Môžete tiež úplne vypnúť zvukový signál a na upozorňovanie využívať len blikajúce svetlá.

Ďalšou funkciou je vysielačka, s ktorou môžete upokojiť dieťa svojím hlasom. Zariadenie poskytuje na výber z 5 melódií uspávanky, aby sa uľahčilo zaspávanie, a nočné svetlo, ktoré upokojí vaše dieťa a pomôže mu cítiť sa bezpečne. Detský monitor má aj funkciu kontroly teploty v detskej izbe – upozorní vás, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka. Svetelný a zvukový signál upozorňujú nielen na plač dieťaťa, ale aj na takmer vybitú batériu alebo stratu spojenia medzi jednotkami. Zariadenie podporuje dva typy zdroja napájania – batéria a sieť. Úsporný režim nielen šetrí energiu, ale počas spánku dieťaťa minimalizuje vyžarovanie vysokofrekvenčných vĺn až na nulu.

Čítať ďalej Zbaliť

Úsporný režim – šetrí energiu a obmedzuje prenos zvuku.

Vynikajúca kvalita zvuku bez rušenia.

Dosah až 300 metrov.*
*Dosah vnútri do 50 m, dosah vonku do 300 m.</span>

Nastavenie citlivosti mikrofónu – môžete počuť každý zvuk z okolia dieťaťa.

5 úrovní hlasitosti prijímača.

Zvukové a vizuálne upozornenia: (1) plač dieťaťa, (2) strata spojenia medzi zariadeniami, (3) batéria je takmer vybitá.

5 melódií uspávanky na upokojenie dieťaťa, aby zaspalo.

Dva typy zdroja napájania prijímača – batéria a sieť.

Snímač teploty umožňuje sledovať klímu v detskej izbe a upozorní vás, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.

Nočné svetlo upokojí vaše dieťa a pomôže mu cítiť sa bezpečne.

Dodatočné informácie

Detský monitor Canpol babies umožňuje dohliadať na dieťa v jeho izbe, kým ste niekde inde. Zariadenie sa smie používať len v suchom prostredí. Monitor nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach ani vonku v daždivom počasí. Zariadenie slúži ako dodatočná a dočasná pomôcka pre opatrovateľov. V žiadnom prípade nemôže nahrádzať fyzickú prítomnosť a pozornosť rodičov alebo opatrovateľky. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie funguje správne. Okrem kontroly dosahu a pripojenia odporúčame vždy dbať na to, aby ste pri svojich aktivitách zariadenie správne počuli. Môže sa používať aj na zvukové monitorovanie starých ľudí. 

Ako používať

Detská jednotka sa umiestni do miestnosti, ktorú chcete monitorovať. Sníma zvuky v miestnosti a bezdrôtovo ich posiela do rodičovskej jednotky. Maximálna vzdialenosť medzi detskou a rodičovskou jednotkou by mala byť približne 50 metrov vnútri a 300 metrov vonku (v otvorenom priestore). Príjem medzi jednotkami závisí od okolia. Hrubé alebo kovové steny môžu obmedziť dosah. Výrobok má úsporný režim – vysielač (detská jednotka) sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď dieťa zaspí. V závislosti od nastavenia citlivosti sa znova nezapne, kým dieťa nezačne robiť hluk alebo plakať. Keď pomocou tlačidla VOX nastavíte citlivosť prenosu na maximum (úroveň 5), môžete voľne monitorovať každý šum z detskej izby. V tomto režime je jednotka nepretržite zapnutá. Tlačidlom Vol môžete stlmiť hlasitosť, ak nechcete počuť zvuky z detskej izby – LED diódy budú ticho signalizovať, keď dieťa bude vydávať zvuky. Aktivácia úsporného režimu minimalizuje vyžarovanie vysokofrekvenčných vĺn. V tomto režime detská jednotka vysiela každých 30 sekúnd krátky signál rodičovskej jednotke na otestovanie pripojenia. Ak je rodičovská jednotka mimo dosahu, budete upozornení pípnutím.  

Rady

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.